Potos: gofal

Mae gofal Pothos yn hawdd

Delwedd - Wikimedia / Joydeep

Mae'r pothos yn ddringwr a ddefnyddir yn helaeth ar gyfer addurno mewnol: mae ganddo ddail o faint da, gwyrdd a chyson. Yn ogystal, nid oes ganddo blâu neu afiechydon fel rheol, ac nid yw'n blanhigyn sydd angen gofal arbennig. Mae hyn i gyd yn ei gwneud yn fath o'r rhai mwyaf diddorol i ddechreuwyr ac arbenigwyr.

Er ei fod yn drofannol, mae'n addasadwy iawn, gan allu byw y tu mewn i'r tŷ am amser hir. Felly, isod byddwn yn egluro beth yw'r gofal pothos.

Sut i ofalu am y poto?

Mae'r planhigyn potos yn ddringwr

Os meiddiwch gael planhigyn poto yn eich cartref, rhaid i chi wybod y gofal sydd ei angen arno i wneud iddo bara. Yn y modd hwn, byddwch wedi gwneud pryniant rhagorol:

Golau a lleithder

Rhaid dod â'r potos i mewn i ystafell gyda ffenestri. Angen llawer o olau i dyfu, felly mae'n bwysig mai'r lle rydyn ni'n mynd i'w dyfu yw'r un iawn ar ei gyfer. Yn yr un modd, mae'n rhaid ei roi i ffwrdd o'r ffenestri dywededig ac o'r ardaloedd hynny lle mae'r golau'n cael ei adlewyrchu, fel arall byddai ei ddail yn llosgi o ganlyniad i'r effaith chwyddwydr, fel y'i gelwir.

Pwynt pwysig arall yw'r lleithder amgylcheddol. Pan fydd yn isel iawn, mae'r planhigyn yn dechrau sychu; oherwydd mae'n ddiddorol gwybod graddfa'r lleithder y tu mewn i'r tŷ, i wybod a oes rhaid i ni weithredu ai peidio. Er enghraifft, os ydych chi'n byw fel fi ar ynys, neu'n agos at y peth neu afon, y peth arferol yw bod lleithder dywededig yn uchel ac felly ni fydd yn angenrheidiol ichi wneud unrhyw beth; ond os ydych chi'n fwy mewnblyg, yna bydd yn rhaid i chi wneud y canlynol:

 • Yn yr haf chwistrellwch / niwliwch ei ddail â glaw neu ddŵr distyll bob dydd, unwaith neu ddwywaith y dydd.
 • Gweddill y flwyddyn mae'n well gosod cynwysyddion â dŵr o amgylch y pot i gadw ei ddail mewn cyflwr da.

Dyfrio

Sut i ddyfrio potos? Dylid defnyddio dŵr da bob amser, hynny yw, dŵr glaw neu un sy'n addas i'w fwyta gan bobl. Mewn sawl man yn Sbaen, mae gan yr un sy'n dod allan o'r tap ansawdd gwael, gyda chynnwys calch uchel, felly ni ddylid ei ddefnyddio ar gyfer dyfrio, oni bai ei fod wedi'i ferwi gyntaf a'i ganiatáu i oeri cyn ei ddefnyddio.

Bydd yr amlder yn amrywio trwy gydol y flwyddyn, gan fod yn uwch yn yr haf ac yn is yn y gaeaf. Oherwydd, yn ystod misoedd poeth bydd yn cael ei ddyfrio oddeutu bob 3 diwrnod, a'r gweddill unwaith neu ddwywaith yr wythnos.

Pot a phridd

Mae dail y pothos yn wyrdd a bythwyrdd

Rhaid bod gan y pot dyllau yn ei waelod. Nid oes ots a yw wedi'i wneud o blastig neu fwd, ond mae'n bwysig bod y dŵr sydd heb ei amsugno yn gallu dod allan. Yn y modd hwn, bydd y gwreiddiau'n aros yn gyfan gan fod y risg o bydru yn cael ei osgoi. Rhaid iddo hefyd fod y maint cywir iddo dyfu. Yn yr ystyr hwn, pe bai'r 'hen' bot yn mesur 10 centimetr mewn diamedr, dylai'r un newydd fesur 5-7 centimetr yn fwy o ran lled ac uchder.

Cyn belled ag y mae'r tir yn y cwestiwn, gellir ei lenwi â swbstrad cyffredinol (ar werth yma). Ond rydym yn argymell rhoi haen o glai ymlaen llaw (ar werth yma) neu glai folcanig. Yn y modd hwn, bydd y draeniad hyd yn oed yn well.

Tanysgrifiwr

Un arall o'r gofal pothos yw'r tanysgrifiwr. Rhaid ei wneud yn ystod tymor llystyfol cyfan y planhigynhynny yw, yn ystod yr holl fisoedd y mae'n tyfu, sy'n cyd-fynd â'r gwanwyn a'r haf. Gyda hyn, bydd yn bosibl tyfu ar gyfradd dda, i fod yn iachach ac felly i fyw am amser hir.

Fel gwrteithwyr a gwrteithwyr mae sawl math, rydym yn argymell eich bod yn defnyddio dyfyniad guano neu algâu (ar werth yma) os ydych chi'n dewis cynhyrchion naturiol, neu wrtaith ar gyfer planhigion gwyrdd (ar werth yma). Wrth gwrs, dilynwch y cyfarwyddiadau ar y pecyn fel nad oes unrhyw broblemau gorddos. Gall y cynhyrchion hyn fod yn ddefnyddiol iawn os cânt eu defnyddio'n dda, ond maent hefyd yn achosi llawer o broblemau pan ychwanegwch fwy nag y mae'r gwneuthurwr wedi'i nodi; mewn gwirionedd, gellir rendro'r gwreiddiau'n ddiwerth.

Newid pot

Gwneir y trawsblaniad yn y gwanwyn, bob rhyw 2 neu 3 blynedd. Mae'n rhaid i chi weld a yw'r gwreiddiau'n ymddangos trwy'r tyllau yn y pot, ac os felly, ei newid i un mwy. Os oes gennych diwtor, rydym yn argymell datgymalu'r planhigyn, ei dynnu a, phan fydd yn cael ei drawsblannu, ei roi yn ôl i mewn.

Gellir ei ddefnyddio hefyd i dorri dail sych a / neu goesynnau gyda siswrn glân. Mae'n rhaid i chi dorri ar ôl yr helfa, felly byddwch chi'n gwneud iddo edrych yn hyfryd.

Pot gyda dail melyn: beth sy'n bod?

Mae'n broblem gyffredin. Os yw'ch planhigyn yn dechrau cael dail melyn, efallai ei fod yn sychedig, yn ormod o ddŵr, neu nad oes unrhyw beth o'i le o gwbl. Sut wyt ti'n gwybod?

 • Diffyg dŵr: os yw'ch syched yn mynd yn sychedig fe welwch fod y dail newydd yn troi'n felyn yn gyflym. Dyma'r rhai sydd bellaf o'r gwreiddiau, sef y rhai sy'n amsugno'r dŵr a fydd wedyn yn cael ei gludo trwy'r llongau (neu os ydych chi'n hoffi "gwythiennau") i'w holl rannau. Ond pan nad yw maint yr hylif yn ddigonol, mae'r symptomau cyntaf i'w gweld yn y dail mwy newydd. Ar wahân i hynny, byddwch hefyd yn sylwi ar y tir sych.
 • Gormod o ddŵr: Mae'r gwrthwyneb yn digwydd pan fyddwch chi'n sychedig: yn yr achos hwn, y dail hynaf fydd yn cael amser gwael, oherwydd nhw yw'r cyntaf i'w dderbyn. Bydd y pridd yn edrych yn wlyb iawn, ac efallai y bydd verdina neu fowld hyd yn oed.
 • Dim byd yn digwydd: disgwyliad oes cyfyngedig sydd gan y dail, felly mae'n arferol ein bod ni'n gweld rhai dail melyn o bryd i'w gilydd. Ond ailadroddaf: rhai, dim llawer. Os yw'r planhigyn yn cael amser gwael, byddwn yn gweld llawer o ddail sy'n edrych yn wael.

Gwneud? Wel, os ydych chi'n sychedig, yr hyn y byddwn ni'n ei wneud yw arllwys digon o ddŵr arno, nes bod y ddaear wedi'i socian yn dda. Ac os yw, ar y llaw arall, wedi'i ddyfrio'n ormodol, bydd yn rhaid ei dynnu o'r pot fel y gall y pridd sychu'n gyflym. Gallwn eich helpu trwy ei lapio mewn papur amsugnol a'i adael fel yna dros nos. Yna, byddwn yn ei blannu eto ac yn trin y potos gyda ffwngladdiad sy'n cario copr (ar werth yma).

Mae gofal Potos yn hawdd dan do

Gobeithio y bydd yr awgrymiadau hyn yn eich helpu i wybod sut i ofalu am eich potos. Os ydych chi eisiau gwybod rhywbeth mwy o hyd, dywedwch hynny wrthych gallwch ei luosi'n hawdd iawn trwy doriadau yn y gwanwyn-haf. Nid oes ond rhaid i chi dorri coesyn a'i roi mewn dŵr, y bydd yn rhaid i chi ei newid bob dydd. Unwaith y bydd y gwreiddiau'n tyfu, plannwch ef mewn pot.

Mwynhewch.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.