Pryd i blannu moron

plannu moron

Mae'r moron (daucus carota L) gellir ei dyfu trwy gydol y flwyddyn. Yr unig ragofalon y mae'n rhaid i ni eu cymryd yw yn y gaeaf, Rhagfyr ac Ionawr. Yn ystod y misoedd hyn, rhaid inni amddiffyn yr hadau rhag yr oerfel. Mae'r cynhaeaf moron yn cael ei gwblhau ar ôl 3-4 mis. Nid yw llawer o bobl yn gwybod yn dda pryd i blannu moron.

Felly, yn yr erthygl hon rydyn ni'n mynd i ddweud wrthych chi pryd i blannu moron a sut i wneud hynny.

Pwysigrwydd tyfu moron

tyfu moron

Mae'n gnwd, ie neu, mae'n rhaid i chi ei dyfu yn yr ardd. Nid dim ond arfer cyffredin am wahanol resymau yw tyfu moron. Ar y naill law, oherwydd ei fod yn gnwd trwy gydol y flwyddyn. Ar y llaw arall, oherwydd ei angen am waith cynnal a chadw a gofynion yn fach iawn. Mor syml ag y mae'n ymddangos, y gwir yw bod llawer o arddwyr yn rhwystredig â thyfu'r llysieuyn hwn. Lawer gwaith rydyn ni'n tynnu'r llysieuyn hwn o'r cnydau, naill ai oherwydd nid yw'r hadau'n egino neu oherwydd nad yw maint y ffrwyth yn ôl y disgwyl. Am y rheswm hwn, ac er mwyn osgoi'r gadawiad hwn, rydym am dreulio peth amser ar pryd i dyfu moron.

Trwy wybod sut i dyfu moron, mae'n anochel y byddwch chi'n osgoi'r ymdeimlad o fethiant yr ydym newydd ei drafod. Tasg nad yw'n gofyn am ormod o anhawster na gormod o amser, ond sy'n gofyn am wybod canllawiau penodol. Mae ychydig o ganllawiau yn gwneud y gwahaniaeth rhwng danfon y moron rydyn ni'n eu disgwyl a chael ein siomi pan rydyn ni'n eu tynnu allan o'r cae. Gadewch i ni fod yn onest: nid oes gardd heb foron. Nid mater o ystyfnigrwydd ydyw, ond yn y bôn, mae'r cnwd hwn yn hynod gyfoethog mewn maetholion a'i hyblygrwydd yn y gegin.

Ystyriaethau ar gyfer Plannu Moron

pryd i blannu moron

Ar yr olwg gyntaf, gall hyn ymddangos mor syml â chloddio twll bach yn y ddaear a gosod hedyn. Ac, mewn gwirionedd, mae'r dasg hon mor syml â hynny, ond mae ganddi lawer o "buts" y mae'n rhaid eu hystyried er mwyn bod yn llwyddiannus. Ni allwn anwybyddu bod yr hau dyma'r foment fwyaf bregus i unrhyw blanhigyn. Mae gwneud hyn yn iawn a diwallu eich anghenion yn dibynnu ar blanhigion, boed yn blanhigion gardd neu fel arall, yn ffynnu.

O ran tyfu moron, mae'r foment hon hyd yn oed yn bwysicach. Rheswm cymhellol i ddarganfod beth oedd yn rhaid i ni ei baratoi a'i reoli yn ystod yr wythnosau cyntaf yn y ffatri. Fel y dywedasom, nid yw tyfu moron ei hun yn gymhleth. Fodd bynnag, mae angen gwaith rhagarweiniol pendant. Mae moron yn llysieuyn sy'n angen pridd cymedrol asidig gyda pH o tua 6. Ond nid dyma'r unig ofyniad o ran swbstradau. Rydym yn sôn am lysieuyn sydd â gofynion maethol uchel ar gyfer y pridd sy'n tyfu. Fel cnwd gwraidd, mae angen lefelau uchel o ffosffad a photasiwm yn y pridd y mae'n tyfu ynddo. Am y rheswm hwn, y ddelfryd yw rhoi swbstrad sy'n llawn deunydd organig neu hwmws mwydod iddo a rhoi popeth sydd ei angen arno i dyfu.

Mae'r gofyniad maethol uchel hwn yn ei gwneud hi'n hanfodol bod ein hadau moron yn cael eu tyfu mewn mannau lle nad oes cystadleuaeth. Yn ogystal â chyfeirio at gnydau eraill, rydym yn cyfeirio at blanhigion anturus. Mae cael gwared ar chwyn yn waith hanfodol y mae'n rhaid i ni ei wneud cyn tyfu moron ac wrth iddynt dyfu.

Os ydym am blannu'n uniongyrchol yn y ddaear, dylid plannu moron yn ddwfn oherwydd mae angen iddynt dyfu'n ddwfn iawn. Mae hyn yn ein gorfodi i adolygu ardal y blanhigfa yn gyfleus i chwilio am gerrig sy'n atal ei datblygiad. Ond nid yn unig hynny. Ar ben hynny, rhaid inni ddarparu swbstrad ysgafn i dyfu arno. Mae moron yn llysieuyn nad yw'n cael ei argymell ar gyfer clai. Oherwydd ei bwysau cynyddol, nid yw'n gallu cyflawni'r twf a ddymunir mewn maint neu siâp. Felly, mae'n gyfleus gweithio yn y gofod plannu cyn plannu moron. Helpa ni gyda hŵ, yn ddelfrydol rydyn ni'n torri unrhyw dir caled. Y rhagofalon angenrheidiol, yn enwedig ar ôl y gaeaf, gan fod y tymor hwn yn tueddu i bwyso'r swbstrad.

Os mai cyrchfan ein llysiau yw tyfu mewn potiau neu erddi trefol, y ddelfryd yw creu'r tir angenrheidiol i dyfu moron. Mae ei strwythur yn syml. Yn gyntaf, byddwn yn rhoi pedwar centimetr o raean yn y gwaelod i hwyluso draenio. Defnyddir yr haen nesaf ar gyfer y swbstrad plannu. Y ddelfryd yw ei gymysgu gyda'r canran isaf o dywod a'r un canran o glai. Y cymysgedd delfrydol i aros yn hydradol ond osgoi dŵr llonydd. Yn olaf, rydym yn dyrannu pedwar centimetr olaf y cynhwysydd i'r swbstrad gwely hadau. Mae'r pridd hwn yn gyfoethog mewn mawn a bydd yn ein helpu i gadw'r lleithder angenrheidiol i hadau moron egino.

Pryd i blannu moron

pryd i blannu moron yn yr ardd

Yr un mor bwysig â pharatoi'r pridd. Bydd gwybod pryd yw'r amser gorau i dyfu moron hefyd yn arbed llawer o drafferth i ni. Mewn gwirionedd, gwneud hyn pan nad ydych chi'n chwarae yw un o'r prif resymau nad ydyn nhw'n digwydd yn gywir. Yn wir, diolch i'w gymeriad gwladaidd, rydym yn sôn am gnwd y gellir ei dyfu trwy gydol y flwyddyn. Ond nid yw hynny'n golygu bod ganddynt amser mwy cymeradwy a ffafriol i ddatblygu'n gywir, yr amser delfrydol i dyfu moron yw rhwng Ebrill a Gorffennaf.

Gallwn hefyd ddechrau plannu ddiwedd yr haf os ydym yn byw mewn hinsawdd dymherus. Rhaid inni beidio byth ag anwybyddu'r ffaith bod angen o leiaf bum gradd ar hadau moron i egino'n iawn. Felly, ni ddylid ei wneud yn y cwymp, nac yn gynnar yn y gwanwyn. Gall rhew nos amharu ar egino.

Mae hadau moron yn fach iawn. Mae yna fanteision ac anfanteision ynddynt eu hunain. Ar y naill law, maent yn treiddio i'r pridd yn hawdd, sy'n hwyluso eu egino. Ar y llaw arall, maent hefyd mewn perygl o gael eu chwythu oddi ar eu maes gyrru gan y gwynt lleiaf a all ddigwydd.

Er mwyn manteisio ar dyfu moron, mae'n rhaid i chi orbwyso'r anfanteision. Sut i'w wneud? Mwydwch yr hadau cyn hau. Yn ddelfrydol, cadwch nhw yn y dŵr am o leiaf dwy awr. Os ydym yn byw mewn hinsawdd sych, gallwn ymestyn y dasg hon hyd at 24 awr cyn plannu. Nid yw ychwaith yn brifo ein bod yn eu cymysgu â thywod wrth eu gwlychu. Yn y modd hwn, wrth eu plannu, byddant yn drymach a bydd ganddynt fwy o bosibiliadau i egino.

Rwy'n gobeithio gyda'r wybodaeth hon y gallwch ddysgu mwy am bryd i blannu moron.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.