Canllaw prynu golau pwll

sbotolau pwll

Mae'n dod yn fwyfwy cyffredin i'r rhai sydd â thŷ gyda theras a gardd gael pwll nofio hefyd. Ac un o'r ategolion mwyaf cyffredin sy'n cael ei roi arno yw sbotolau pwll. Yn y modd hwn, gall y dŵr gael ei oleuo ac mae ymdrochi yng ngolau'r lleuad yn fwy “temtasiwn”.

Ond Sut i brynu golau pwll yn gywir? Beth ddylech chi ei gymryd i ystyriaeth? A oes modelau a argymhellir? Byddwn yn siarad am hyn oll, a llawer mwy, yn y canllaw hwn yr ydym wedi'i baratoi ar eich cyfer.

Uchaf 1. Y golau pwll gorau

Pros

 • Gellir eu troi ymlaen neu i ffwrdd trwy reolaeth bell.
 • Mae ganddynt lliwiau gwahanol.
 • Maen nhw'n gweithio ar fatris.

Contras

 • Nid yw'r batris yn para'n hir.
 • Maent yn methu mewn dim o amser.
 • Nid ydynt yn glynu'n dda at y pwll.

Detholiad o sbotoleuadau ar gyfer pwll nofio

Yma fe welwch gynhyrchion eraill i addurno'ch pwll mewn ffordd ddymunol.

Sbotolau dan arweiniad cilfachog awyr agored gwyn oer 230 V - goleuadau pwll dan arweiniad IP65

Er eu bod yn ei werthu fel sbotolau pwll, yn nodweddion y cynnyrch nodir hynny mae'n sbotolau awyr agored, lle gallwch chi nid yn unig ei roi o amgylch y pwll, ond hefyd ar lwybrau, garejys, ac ati.

Mae ganddo 28 LED ac mae wedi'i wneud o ddur di-staen gydag amddiffyniad IP65.

Arweinir Roleadro PAR56 Ar gyfer Pwll Nofio 54W

Gyda 57 o effeithiau ysgafn a 12 dull i ddewis ohonynt, maent wedi dod yn un o'r rhai a werthfawrogir fwyaf. A yw diddos diolch i'w amddiffyniad IP68 a gellir ei roi yn y pwll.

Golau Pwll Roleadro LED, Goleuadau Tanddwr IP68 47W gwrth-ddŵr

Yn rhedeg ar bŵer batri a Mae ganddo gebl 1,5M. Mae wedi'i wneud o ddur di-staen a gallwch chi wneud i'ch pwll newid lliw (yr unig beth nad yw'n cynnwys gwyn).

Mae ganddo 7 dull statig, 5 dull deinamig, 10 lefel cyflymder. Mae ganddo amddiffyniad IP68.

Sbotolau LED Pwll LyLmLe

Gwyn oer ei liw, hwn sbotolau pwll yn drydan gyda chebl. Mae'n dal dŵr ac mae ganddo bŵer go iawn o 35W.

Gellir eu gosod y tu mewn a'r tu allan i'r dŵr.

LlyLmLe Resin Pwll Llenwi Sbotolau LED

Yn yr achos hwn bydd gennych ddau sbotoleuadau 35W gyda Goleuadau dan arweiniad, RGB pylu ac amryliw. Mae ganddynt amddiffyniad IP68 ac effeithlonrwydd ynni A+ (neu A yn ôl y rheoliadau newydd).

Mae'n hawdd ei osod ac yn ddiogel o ran goleuadau.

Canllaw prynu golau pwll

Wrth brynu golau pwll, mae yna lawer o gwestiynau y mae'n rhaid i chi eu gofyn i chi'ch hun: a yw'n ddiogel i blant? Bach mawr? Gyda mwy o bŵer? Ar gyfer y tu mewn i'r pwll neu well o gwmpas? Ond, yn ogystal â'r holl faterion hynny, dylech chi hefyd gymryd i ystyriaeth dau ffactor: math a phris. Rydyn ni'n dweud ychydig mwy wrthych chi.

Math

Gwnewch ychydig o chwiliad Google ar oleuadau pwll i sylweddoli bod yna lawer o fathau. Efallai eich bod chi eisiau rhai clasuron, lle maen nhw'n rhoi golau gwyn a fawr ddim arall. Ond efallai eich bod chi eisiau “arlliwio” y dŵr a'i gael yn amrywio lliwiau yn awtomatig. Opsiwn arall yw eich bod am eu gosod y tu mewn neu'r tu allan i'r dŵr, neu fod ganddynt geblau ai peidio.

Yn gyffredinol, bydd y penderfyniad yn cael ei wneud ar sail yr opsiynau hyn:

 • Addurnol. Os rhowch flaenoriaeth i'r un sy'n edrych yn esthetig hardd, ond nid yw mor ymarferol.
 • o LEDs. Y mwyaf darbodus, ers, fel y gwyddoch, goleuadau LED yw'r gorau heddiw.
 • gwreiddio. Os oes gennych chi bwll ac eisiau ei osod heb ymwthio allan, efallai mai dyma'r opsiwn. Ar adegau eraill gellir eu "gludo" i wal y pwll heb fod yn rhy amlwg eu bod wedi'u harosod.
 • RGB. Hynny yw, gyda goleuadau lliw. Maent yn fwy "hwyliog" am y ffaith eu bod yn caniatáu i ddŵr y pwll newid lliw.
 • Heb gebl. I gael ymreolaeth lawn. Yn yr achosion hyn maent yn defnyddio batri neu fatris, ond dylech gofio nad yw'r rhain yn para'n hir (fel arfer tua 6-8 awr os caiff ei droi ymlaen).
 • Wired. Gall yr un hwn fod yn fwy peryglus, yn enwedig os byddwch chi'n taro i mewn iddo. Felly byddwch yn ofalus.

pris

Y ffactor arall i'w gymryd i ystyriaeth yw'r pris, oherwydd efallai bod gennych gyllideb dynn neu nad ydych am brynu'n rhy ddrud.

O'r hyn yr ydym wedi'i weld, gallwch ddod o hyd i sbotoleuadau ar gyfer y pwll am tua 20 ewro, gan gyrraedd mwy na 100 o'r rhai sydd â mwy o opsiynau.

Ble i osod y sbotoleuadau yn y pwll?

Wrth feddwl am ble i roi goleuadau mewn pwll, efallai y byddwch yn y sefyllfa o p'un ai i'w rhoi y tu mewn iddo, neu o'i amgylch. Neu yn y ddau leoliad.

Os byddwch yn eu rhoi o gwmpas, byddwch yn cyfyngu ar y perimedr, ac yn y modd hwn byddwch yn gwneud i bobl sy'n cerdded yn y nos osgoi peryglon, megis cwympo i'r pwll.

Rhag ofn eich bod am eu rhoi y tu mewn, rydym yn argymell eich bod chi rhowch nhw bob amser tua 70 cm o ben y pwll. Oherwydd fel hyn byddant yn ei oleuo'n llwyr. Hefyd, rhag ofn bod yn rhaid ichi eu newid, neu eu bod yn torri i lawr, ni fydd yn rhaid ichi wagio'r pwll oherwydd gellir eu cyrraedd yn hawdd.

Faint o oleuadau i'w rhoi mewn pwll?

Un arall o'r amheuon mawr am oleuadau pwll yw gwybod faint sy'n angenrheidiol i'w rhoi. Un, dau, pump? Tawelwch. Dilynwch y rheol hon:

Mae'n rhaid i ni oleuo pob 20m2 o arwyneb dŵr.

Sut ydych chi'n gwybod y metrau sgwâr? Mesurwch hyd a lled y pwll mewn metrau a'i luosi â'i gilydd. Er enghraifft, os yw eich pwll yn 10 metr o hyd a 5 metr o led, byddai gennych 50 metr sgwâr. Mae hynny'n awgrymu y bydd yn rhaid i chi roi 3 golau (gyda dau mae'n bosibl y bydd ychydig i ffwrdd).

Pa mor hir mae golau pwll yn para?

Nid oes ateb syml i'r cwestiwn hwn oherwydd bydd popeth yn dibynnu ar y math o ffocws, golau, defnydd... Ond i roi syniad i chi, Mae gan fwlb LED fywyd defnyddiol o 100.000 awr. sy'n cyfateb i 20 mlynedd os ydych chi'n troi'r bwlb ymlaen bob dydd am 12 awr.

Os cânt eu gweithredu â batri, byddant fel arfer yn para tua 6-8 awr; a'r un peth gyda batri.

O ran y rhai trydan sy'n gysylltiedig â'r cerrynt, gallant oleuo am amser hir, ond bydd y golau yn lleihau mewn dwyster a bydd yn pylu yn y pen draw.

Sut i newid ffocws pwll?

Nid yw'n anodd newid ffynhonnell golau pwll, ond bydd yn dibynnu ar y math o olau.

I wneud hynny, y peth cyntaf i'w wneud yw gostwng lefel dŵr y pwll, o leiaf digon fel bod y gwifrau y tu mewn i'r bwlb yn weladwy a gellir eu tynnu'n hawdd. Yn enwedig er eich diogelwch.

Ar ôl gwneud hynny, datgysylltu'r cerrynt trydanol a chael gwared ar y trim plastig (os ydynt wedi'u hadeiladu i mewn) neu tynnwch y ffocws allan (os ydynt yn un o'r rhai sy'n glynu wrth y wal).

Manteisiwch ar y cyfle i lanhau'r ardal ac ati gosodwch y bwlb newydd trwy ymuno â'r ceblau sydd wedi'u gadael yn yr un lleoedd lie yr oedd yr hen un ganddynt. Dim ond y trim newydd fydd yn rhaid i chi ei roi a bydd yn barod.

Wrth gwrs, cyn dechrau llenwi'r pwll eto, trowch y trydan ymlaen a phrofwch y golau i wneud yn siŵr ei fod yn gweithio. Os felly, yna gallwch chi ddechrau ei lenwi.

Ble i brynu?

goleuadau pwll gyda sbotoleuadau lliw

Nawr eich bod chi'n gwybod mwy am oleuadau pwll, mae'n bryd prynu un. Ac rydyn ni wedi gwneud chwiliad a dyma rydyn ni wedi'i ddarganfod yn rhai o'r siopau arferol.

Amazon

ar amazon y mae lle byddwch chi'n dod o hyd i fwy o amrywiaeth, yn ogystal â gwahanol fathau a phrisiau gwahanol. Rydym yn argymell darllen y sylwadau i gael syniad o sut mae'r sbotoleuadau'n gweithio, felly byddwch chi'n gwybod a ydyn nhw'n dda ai peidio.

O ran gwerth am arian, mae popeth. Ond yn gyffredinol, mae llawer yn hapus gyda'r modelau y mae'n eu gwerthu.

Bricomart

O fewn ategolion pwll, mae gan Bricomart rhai modelau, dim gormod, a phrisiau ychydig yn uwch na'r rhai a ddarganfyddwch mewn siopau eraill. Er hynny, maent o ansawdd da, er bod y mwyafrif helaeth yn seiliedig ar "oleuo", ac ni fyddwch yn dod o hyd i fylbiau gyda newidiadau golau.

Leroy Merlin

Mae Leroy Merlin yn fwy penodol, gan greu categori ei hun ar gyfer goleuadau pwll. O fewn hyn, rydym wedi dewis bydd yn dangos i ni y ffocws yn unig, ac mae ganddo ddwsin o fodelau i ddewis ohonynt, am brisiau llawer mwy fforddiadwy nag yn Bricomart. Yn ogystal, mae ganddo rai modelau gyda goleuadau LED lliw.

Nawr eich tro chi yw dewis eich sbotolau pwll.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.