Sut i brynu sied ardd?

Mae sied ardd, ychydig wedi'i chuddio ymysg coed, yn fendigedig. Gall wasanaethu fel lloches i'r lleiaf o'r teulu, fel ystafell offer, neu hyd yn oed fel man lle gallwch chi orffwys heb i unrhyw un aflonyddu arno.

Felly mae'n gyfle i fwynhau'r lle yn fwy, a'r peth gorau yw y gallwch chi ei wneud heb wario llawer o arian. Hoffech chi wybod pa rai yw'r modelau sydd â gwerth da am arian?

Gwerthu
Keter - Sied ardd ...
5.696 Barn
Keter - Sied ardd ...
 • Sied dan do ac awyr agored i storio'r holl offer ac offer cartref a gardd.
 • Mae ei ddyluniad pren dynwared cain yn rhoi swyddogaeth wych i'r Maenordy.
 • Yn cynnwys drysau a ffenestri ar gyfer golau naturiol, fentiau, a chlo ar gyfer cloeon.
Gwerthu
Duramax - sied...
2.049 Barn
Duramax - sied...
 • Mae ganddo hefyd baneli galfanedig ac wedi'u paentio'n electrostatig, mae'n hawdd eu cydosod, gyda waliau panelog, triniaeth gwrth-cyrydu a gorffeniad deniadol a fydd yn addasu i'r amgylchedd.
 • Mae'r sied ardd yn ddelfrydol ar gyfer storio pob math o offer a pheiriannau garddio. Hefyd. Gellir ei gyrchu trwy ei ddrws llithro dwbl sy'n caniatáu gwell defnydd o'r gofod mewnol. Mae ganddo hefyd effaith dal dŵr.
 • Mae ganddo hefyd ffrâm alwminiwm, 2 gril awyru blaen, gwrth-UV ac amddiffyniad gwrth-dân, paent + galfanedig ac mae'n dod mewn un blwch, yn hawdd i'w gludo.
Gwerthu
Sied Outsunny ...
2 Barn
Sied Outsunny ...
 • STORIO MAWR: Mae'r sied storio awyr agored fawr hon yn ddelfrydol ar gyfer storio'ch offer garddio, offer ac ategolion. Mae ei fesuriadau hefyd yn optimaidd i'w defnyddio fel safle adeiladu.
 • DUR GALVANIZED: Sied ardd fawr wedi'i gwneud o ddur galfanedig gyda gorchudd gwrth-cyrydu i warantu y caiff ei defnyddio yn yr awyr agored a thros amser. Strwythur cryf gyda sylfaen wedi'i atgyfnerthu. Daw'r holl ddarnau wedi'u torri ymlaen llaw a'u drilio ymlaen llaw
 • TO AR OCHR A DRWS DWBL: Yn caniatáu i ddŵr lifo i'r ddaear, gan ei atal rhag marweiddio a hyrwyddo ocsidiad. Mae ei ddrws llithro dwbl yn hwyluso mynediad i'r tu mewn heb rwystro
Gwerthu
Bwth Allanol ...
215 Barn
Bwth Allanol ...
 • STORIO YCHWANEGOL: Sied ardd gyda lle storio mawr, yn ddelfrydol ar gyfer storio offer, cyflenwadau gardd ac eitemau gardd eraill. Mae'n fan diogel a phreifat y tu allan
 • GWRTHIANNOL: Ffrâm ddur galfanedig gref a gwydn sy'n gwrthsefyll cyrydiad, yn amddiffyn rhag gwynt, tywydd, lleithder a llwch
 • DYLUNIAD TO AR OCHR: Mae gan y sied fetel awyr agored do ar oleddf i atal dŵr glaw rhag cronni a rhedeg i lawr i'r llawr heb byllau, gan ei amddiffyn rhag difrod.
Sied MOONAIRY ar gyfer...
2 Barn
Sied MOONAIRY ar gyfer...
 • Bydd ein sied fetel yn berffaith ar gyfer storio amrywiaeth eang o offer, dodrefn patio ac offer garddio.
 • Mae'r sied nid yn unig yn cynnig amddiffyniad rhag baw a llwch, ond hefyd rhag y gwynt a'r tywydd.
 • Mae gan y sied storio hon gymeriant aer yn y blaen a'r cefn, gan sicrhau awyru rhagorol.

Dewis o'r modelau gorau

Mae cael cornel wladaidd a hardd yn yr ardd yn eithaf hawdd gyda sied. Gan ei fod wedi'i wneud o ddeunyddiau gwrthsefyll, weithiau'n dynwared pren, gall gyfuno'n berffaith â gweddill yr elfennau yn yr ardal. Ond ar gyfer hyn mae'n bwysig dewis y model yn dda:

Hoggar gan Okoru

Mae'r sied ardd brydferth hon yn fetelaidd, wedi'i phaentio'n wyrdd. Mae ganddo fentiau fel bod yr aer yn cael ei adnewyddu a bod y tu mewn wedi'i awyru'n dda, a drws llithro dwbl a fydd yn hawdd iawn ei agor a'i gau.

Mae'r strwythur wedi'i wneud o ddur galfanedig, ac mae ei ddimensiynau allanol fel a ganlyn: 201x121x176 centimetr. Mae'n meddiannu ardal o 2,43 metr sgwâr, ac nid oes angen cynnal a chadw arno. Mae'n pwyso 51 cilo.

HOMCOM

Os mai'r hyn sydd ei angen arnoch chi yw sied ardd ar gyfer eich offer, rydym yn argymell y model hwn sy'n cael ei wneud gyda phren ffynidwydd, sy'n un o'r rhai sy'n gwrthsefyll tywydd garw yn ogystal ag ymbelydredd solar. Yn ogystal, mae wedi cael ei drin â phaent gwrth-ddŵr, y mae ei wydnwch yn fwy na sicrwydd ag ef.

Mae ganddo ddrws dwbl gyda dolenni metel, ac y tu mewn mae sawl adran fel y gallwch chi gadw'ch gwrthrychau yn drefnus. Y dimensiynau ar ôl eu cydosod yw 75x140x160 centimetr, ac mae'n pwyso cyfanswm o 22 cilo.

Sied Gardd Allanol

Mae'r sied ardd hon o fath sied wedi'i gwneud o ddalen ddur lacr, sy'n wydn iawn ac yn gwrthsefyll lleithder, pelydrau haul, a llwch yn dda. Mae ganddo bedair ffenestr awyru fel y gellir adnewyddu'r aer, a drws llithro lle gallwch chi roi clo clap.

Cyfanswm y dimensiynau yw 277x191x192 centimetr, ac mae ganddo bwysau o 72 cilo.

Ffactor Keter

Mae'n dŷ hardd y gallwch ei gael y tu allan a'r tu mewn, er enghraifft, garej. Mae ganddo lawr, drws dwbl, ffenestr y mae golau yn mynd i mewn trwyddo, a hyd yn oed gwter y gallwch chi gasglu dŵr iddo (os oes gennych chi ef yn yr ardd neu'r patio, wrth gwrs).

Mae wedi'i wneud o blastig brown a llwydfelyn gwrthsefyll sy'n dynwared pren. Y dimensiynau yw 178x114x208 centimetr, ac mae'n pwyso 50,30 cilo.

BYWYD 60057

Mae'n sied blastig wydn, gyda drws dwbl a llawr gwrthlithro. Mae ganddo hefyd do talcen gyda ffenestri to, a thu mewn mae dwy silff gornel ac un canolog eang, y gellir ei haddasu i gyd. Mae'r strwythur mewnol wedi'i wneud o ddur galfanedig gwrthsefyll iawn sydd wedi'i orchuddio â haen ddwbl o polyethylen, sy'n gallu gwrthsefyll ymbelydredd uwchfioled yn fawr iawn.

Os ydym yn siarad am ei ddimensiynau, maent yn 215x65x78 centimetr, ac mae'n pwyso cyfanswm o 142 cilo. Mae angen tri oedolyn ar gyfer ei gynulliad.

Ein 1 uchaf

Ydych chi eisiau gwybod pa sied ardd y byddem yn ei dewis pe bai'n rhaid i ni brynu un? Wel, nid yw hynny'n anodd iawn, gan y byddem yn edrych am un sy'n brydferth, yn ymarferol ac yn gwrthsefyll. Hynny yw, rhywbeth fel hyn:

Pros

 • Mae'n dŷ wedi'i wneud o bren pinwydd, sy'n gallu gwrthsefyll treigl amser.
 • Mae ganddo ddrws dwbl sy'n cael ei atgyfnerthu â cholfachau a chlo.
 • Mae talcen ar y to, wedi'i wneud o baneli pren a'i orchuddio â ffabrig asffalt. Mae hefyd yn amddiffyn y tu mewn rhag tymereddau isel.
 • Mae'n hawdd ymgynnull.
 • Yn ddelfrydol ar gyfer storio offer.
 • Mae'n meddiannu ardal o 2,66 metr sgwâr, felly gellir ei gael mewn gerddi neu batios. Y dimensiynau yw 196x136x218 centimetr.

Contras

 • Mae'r pren heb ei drin, ac er ei fod yn gwrthsefyll iawn, ni fydd yn brifo i wneud rhywfaint o driniaeth ag olew pren.
 • Os ydych chi eisiau'r tŷ am rywbeth mwy na storio gwrthrychau, er enghraifft, os ydych chi am iddo fod yn fath o dŷ lle gallwch chi aros am amser hir, naill ai'n darllen neu'n gwneud pethau eraill, heb amheuaeth nid yw'r dimensiynau'n ddigonol .
 • Gall y pris fod yn uchel o'i gymharu â modelau eraill.

Canllaw prynu ar gyfer sied ardd

Mae'r sied ardd yn ddelfrydol ar gyfer storio offer

Os ydych chi'n mynd i brynu sied ardd ond ddim yn siŵr pa un, dyma rai awgrymiadau:

Maint

Cyn i chi brynu, hyd yn oed cyn i chi ddechrau edrych, mae'n bwysig eich bod chi'n cyfrifo'r arwyneb lle rydych chi am ei gael. I wneud hyn, cymerwch fesur tâp a mesur yr ochrau, felly gyda'r data hyn gallwch ddewis un sy'n wirioneddol ffitio yn eich gardd.

deunydd

Mae'r bythau wedi'u gwneud o fetel, plastig neu bren. Heb os, y ddau ddeunydd cyntaf yw'r rhai mwyaf gwrthsefyll lleithder, ond yn lle hynny os ydych chi'n byw mewn ardal boeth iawn a bod y tŷ yn llygad yr haul fe ddônt yn dŷ gwydr Ac ni fyddwch yn gallu bod y tu mewn

Mae'r rhai sydd wedi'u gwneud o bren yn wladaidd ac er bod angen triniaethau arnynt i'w cadw'n brydferth, mewn ardaloedd poeth nhw yw'r rhai a argymhellir fwyaf; mewn rhai cynnes neu oer, rydym yn argymell dewis un metel neu blastig.

pris

Bydd y pris yn dibynnu llawer ar faint a deunydd y bwth. Mae'r rhai metelaidd fel arfer yn rhatach o lawer na'r rhai pren, oherwydd er enghraifft mae'n bosibl cael un sy'n meddiannu ardal o 4 metr sgwâr am lai na 300 ewro; ond ar y llaw arall, bydd un pren sy'n meddiannu'r un arwyneb hwnnw'n costio mwy na dwbl. Felly, cyn penderfynu ar y naill neu'r llall, peidiwch ag oedi cyn cymharu eu nodweddion.

Ble i brynu sied ardd?

Gellir prynu'r sied ardd mewn gwahanol leoedd

Os ydych chi eisiau gwybod ble i brynu un, gallwch ei wneud o unrhyw un o'r lleoedd hyn:

Amazon

Ar amazon mae ganddyn nhw gatalog eithaf eang o siediau gardd: mae gennych chi nhw wedi'u gwneud o bren, metel ... Mae prynu un yma yn syml: rydych chi'n dewis yr un sy'n gweddu orau i'ch anghenion yn seiliedig ar eich dewisiadau, ond gallwch chi hefyd ei wneud gan ystyried barn prynwyr eraill. Yna, mae'n rhaid i chi dalu ac aros i'w dderbyn yn eich cartref.

bricodepot

Yn Bricodepot mae'n bosibl dod o hyd i bythau, yn enwedig rhai metel, am brisiau deniadol. Ond mae yna rai anfanteision: er enghraifft, er y gallwch eu prynu yn uniongyrchol yn eu siop ac aros iddynt gael eu danfon i'ch cartref, nid yw'n bosibl gwybod beth yw barn prynwyr eraill oherwydd nad oes opsiwn i adael sgôr. Mae hyn yn gwneud y pryniant ychydig ar hap yn y diwedd.

Bricomart

Yn Bricomart weithiau nid yw'n bosibl prynu siediau gardd, gan nad oes ganddyn nhw bob amser. Nid ydyn nhw ar gael ar-lein chwaith, ond mae'n rhaid i chi fynd yn bersonol i siop gorfforol i ddewis yr un sydd o ddiddordeb mwyaf i chi.

groesffordd

Yn Carrefour, yn ei ganolfannau siopa ac yn ei siop ar-lein, fe welwch gatalog eang o siediau gardd. Yn ei e-fasnach gallwch hyd yn oed gael syniad o'r hyn y mae pobl yn ei feddwl, gan fod ganddo system graddio sêr. Ar ôl talu, os yw mewn siop gorfforol, mae gennych yr opsiwn i ofyn iddo gael ei ddanfon i'ch cartref, er bod hyn yn cynyddu'r pris.

Ikea

Yn ikea anaml eu bod yn gwerthu siediau gardd, ond mae gennych yr opsiwn bob amser o ofyn i weld a oes ganddynt. Felly os ydych chi'n mynd i fynd i siop, gwiriwch gyda'r rheolwr.

Leroy Merlin

Yn y Leroy Merlin fe welwch sawl math o siediau gardd: metel, pren, cyfansawdd. Mae ganddyn nhw wahanol feintiau a phrisiau, ymhlith y gallwch ddewis yr un sydd o ddiddordeb mwyaf ichi yn seiliedig ar raddfeydd pobl eraill, gan fod ganddo system graddio sêr. Yn ogystal, mae hefyd yn bosibl prynu ar-lein.

Ydych chi wedi dod o hyd i'ch hoff sied ardd?