Sut i brynu sied ardd?

Mae sied ardd, ychydig wedi'i chuddio ymysg coed, yn fendigedig. Gall wasanaethu fel lloches i'r lleiaf o'r teulu, fel ystafell offer, neu hyd yn oed fel man lle gallwch chi orffwys heb i unrhyw un aflonyddu arno.

Felly mae'n gyfle i fwynhau'r lle yn fwy, a'r peth gorau yw y gallwch chi ei wneud heb wario llawer o arian. Hoffech chi wybod pa rai yw'r modelau sydd â gwerth da am arian?

Sied GARDEBRUK®...
276 Barn
Sied GARDEBRUK®...
 • GORCHYMYN MWY - Bydd sied awyr agored brand Gardebruck yn rhoi'r posibilrwydd i chi drefnu'ch gardd a rhoi amddiffyniad i'ch offer ac eitemau nad ydynt yn ffitio y tu mewn i'r cartref.
 • DIOGELU DELFRYDOL - Yn y sied fetel dur galfanedig sy'n gwrthsefyll y tywydd, mae eich offer garddio wedi'u hamddiffyn yn berffaith rhag tywydd gwael a baw.
 • STORIO PERFFAITH - Cadwch eich berfa, gril, offer garddio, offer a llawer o eitemau eraill yn sych ac yn ddiogel yn sied gardd Gardebruk. Gyda'r 4 bachau ychwanegol, gallwch chi hongian eich offer garddio yn hawdd, fel rhawiau, cribiniau, tocwyr, ac ati. hyd at 15KG.
Keter Sio Midi - Sied...
7.478 Barn
Keter Sio Midi - Sied...
 • Sied storio allanol gyda drws dwbl a chaead plygu pren ffug
 • Cynhwysedd 800 l
 • Deunydd, polypropylen wedi'i chwistrellu
Gwerthu
Sied Gardd Wasabi...
436 Barn
Sied Gardd Wasabi...
 • LLE STORIO MAWR: Mwynhewch ofod mewnol hael yn y sied hon, sy'n berffaith ar gyfer storio popeth sydd ei angen arnoch mewn ffordd drefnus a diogel. Rydym yn argymell cydosod ar sylfaen solet sy'n gweithredu fel llawr. Optimeiddiwch eich lle i'r eithaf gyda'r datrysiad ymarferol ac amlbwrpas hwn
 • SKYLIGHT GYDA LUMINOSITY NATURIOL: Mae ganddo ffenestr polycarbonad solet yn rhan uchaf y sied i sicrhau mynediad golau'r haul a rhoi esthetig modern a chain i'ch sied a'ch gardd. Mae deunydd ffenestr do yn darparu cryfder a chadernid
 • GWARANT 10 MLYNEDD YN ERBYN cyrydu: Diolch i'w strwythur gwrthsefyll ac wedi'i drin yn arbennig wedi'i wneud o ddur sinc-platiog a thaflen galfanedig, gallwn sicrhau amddiffyniad hirdymor rhag cyrydiad. Mae hyn yn gwarantu ei wydnwch a'i wrthwynebiad, gan ei wneud yn opsiwn delfrydol ar gyfer defnydd awyr agored.
Sied fetel ar gyfer...
199 Barn
Sied fetel ar gyfer...
 • Sied fetel taupe a gwyn - dimensiynau allanol (o un pen i'r llall) 1,91 x 2,77 x 2,02 m - pecyn angori concrit wedi'i gynnwys
 • Llongau yn unig ar dir mawr Sbaen a'r Ynysoedd Balearaidd (Ac eithrio Formentera)
 • Dosbarthu ar lefel stryd.
Bwth Allanol ...
36 Barn
Bwth Allanol ...
 • VERSATILE: Mae'r sied ardd awyr agored hon yn ddelfrydol fel lle storio ar gyfer eich offer garddio, peiriant torri lawnt neu ar gyfer cadw beic neu ddodrefn awyr agored bach
 • STRWYTHUR SICR: Mae'r sied offer awyr agored hon wedi'i gwneud o ddur galfanedig, gwrthsefyll tywydd a rhwd, i sicrhau bywyd gwasanaeth hir
 • TO AR OCHR: Mae dyluniad y to ar oleddf yn ffafrio draenio dŵr glaw, er mwyn osgoi marweidd-dra a allai niweidio strwythur a chynnwys mewnol y sied ardd awyr agored.

Dewis o'r modelau gorau

Mae cael cornel wladaidd a hardd yn yr ardd yn eithaf hawdd gyda sied. Gan ei fod wedi'i wneud o ddeunyddiau gwrthsefyll, weithiau'n dynwared pren, gall gyfuno'n berffaith â gweddill yr elfennau yn yr ardal. Ond ar gyfer hyn mae'n bwysig dewis y model yn dda:

Hoggar gan Okoru

Mae'r sied ardd brydferth hon yn fetelaidd, wedi'i phaentio'n wyrdd. Mae ganddo fentiau fel bod yr aer yn cael ei adnewyddu a bod y tu mewn wedi'i awyru'n dda, a drws llithro dwbl a fydd yn hawdd iawn ei agor a'i gau.

Mae'r strwythur wedi'i wneud o ddur galfanedig, ac mae ei ddimensiynau allanol fel a ganlyn: 201x121x176 centimetr. Mae'n meddiannu ardal o 2,43 metr sgwâr, ac nid oes angen cynnal a chadw arno. Mae'n pwyso 51 cilo.

HOMCOM

Os mai'r hyn sydd ei angen arnoch chi yw sied ardd ar gyfer eich offer, rydym yn argymell y model hwn sy'n cael ei wneud gyda phren ffynidwydd, sy'n un o'r rhai sy'n gwrthsefyll tywydd garw yn ogystal ag ymbelydredd solar. Yn ogystal, mae wedi cael ei drin â phaent gwrth-ddŵr, y mae ei wydnwch yn fwy na sicrwydd ag ef.

Mae ganddo ddrws dwbl gyda dolenni metel, ac y tu mewn mae sawl adran fel y gallwch chi gadw'ch gwrthrychau yn drefnus. Y dimensiynau ar ôl eu cydosod yw 75x140x160 centimetr, ac mae'n pwyso cyfanswm o 22 cilo.

Sied Gardd Allanol

Mae'r sied ardd hon o fath sied wedi'i gwneud o ddalen ddur lacr, sy'n wydn iawn ac yn gwrthsefyll lleithder, pelydrau haul, a llwch yn dda. Mae ganddo bedair ffenestr awyru fel y gellir adnewyddu'r aer, a drws llithro lle gallwch chi roi clo clap.

Cyfanswm y dimensiynau yw 277x191x192 centimetr, ac mae ganddo bwysau o 72 cilo.

Ffactor Keter

Mae'n dŷ hardd y gallwch ei gael y tu allan a'r tu mewn, er enghraifft, garej. Mae ganddo lawr, drws dwbl, ffenestr y mae golau yn mynd i mewn trwyddo, a hyd yn oed gwter y gallwch chi gasglu dŵr iddo (os oes gennych chi ef yn yr ardd neu'r patio, wrth gwrs).

Mae wedi'i wneud o blastig brown a llwydfelyn gwrthsefyll sy'n dynwared pren. Y dimensiynau yw 178x114x208 centimetr, ac mae'n pwyso 50,30 cilo.

BYWYD 60057

Mae'n sied blastig wydn, gyda drws dwbl a llawr gwrthlithro. Mae ganddo hefyd do talcen gyda ffenestri to, a thu mewn mae dwy silff gornel ac un canolog eang, y gellir ei haddasu i gyd. Mae'r strwythur mewnol wedi'i wneud o ddur galfanedig gwrthsefyll iawn sydd wedi'i orchuddio â haen ddwbl o polyethylen, sy'n gallu gwrthsefyll ymbelydredd uwchfioled yn fawr iawn.

Os ydym yn siarad am ei ddimensiynau, maent yn 215x65x78 centimetr, ac mae'n pwyso cyfanswm o 142 cilo. Mae angen tri oedolyn ar gyfer ei gynulliad.

Ein 1 uchaf

Ydych chi eisiau gwybod pa sied ardd y byddem yn ei dewis pe bai'n rhaid i ni brynu un? Wel, nid yw hynny'n anodd iawn, gan y byddem yn edrych am un sy'n brydferth, yn ymarferol ac yn gwrthsefyll. Hynny yw, rhywbeth fel hyn:

Pros

 • Mae'n dŷ wedi'i wneud o bren pinwydd, sy'n gallu gwrthsefyll treigl amser.
 • Mae ganddo ddrws dwbl sy'n cael ei atgyfnerthu â cholfachau a chlo.
 • Mae talcen ar y to, wedi'i wneud o baneli pren a'i orchuddio â ffabrig asffalt. Mae hefyd yn amddiffyn y tu mewn rhag tymereddau isel.
 • Mae'n hawdd ymgynnull.
 • Yn ddelfrydol ar gyfer storio offer.
 • Mae'n meddiannu ardal o 2,66 metr sgwâr, felly gellir ei gael mewn gerddi neu batios. Y dimensiynau yw 196x136x218 centimetr.

Contras

 • Mae'r pren heb ei drin, ac er ei fod yn gwrthsefyll iawn, ni fydd yn brifo i wneud rhywfaint o driniaeth ag olew pren.
 • Os ydych chi eisiau'r tŷ am rywbeth mwy na storio gwrthrychau, er enghraifft, os ydych chi am iddo fod yn fath o dŷ lle gallwch chi aros am amser hir, naill ai'n darllen neu'n gwneud pethau eraill, heb amheuaeth nid yw'r dimensiynau'n ddigonol .
 • Gall y pris fod yn uchel o'i gymharu â modelau eraill.

Canllaw prynu ar gyfer sied ardd

Mae'r sied ardd yn ddelfrydol ar gyfer storio offer

Os ydych chi'n mynd i brynu sied ardd ond ddim yn siŵr pa un, dyma rai awgrymiadau:

Maint

Cyn i chi brynu, hyd yn oed cyn i chi ddechrau edrych, mae'n bwysig eich bod chi'n cyfrifo'r arwyneb lle rydych chi am ei gael. I wneud hyn, cymerwch fesur tâp a mesur yr ochrau, felly gyda'r data hyn gallwch ddewis un sy'n wirioneddol ffitio yn eich gardd.

deunydd

Mae'r bythau wedi'u gwneud o fetel, plastig neu bren. Heb os, y ddau ddeunydd cyntaf yw'r rhai mwyaf gwrthsefyll lleithder, ond yn lle hynny os ydych chi'n byw mewn ardal boeth iawn a bod y tŷ yn llygad yr haul fe ddônt yn dŷ gwydr Ac ni fyddwch yn gallu bod y tu mewn

Mae'r rhai sydd wedi'u gwneud o bren yn wladaidd ac er bod angen triniaethau arnynt i'w cadw'n brydferth, mewn ardaloedd poeth nhw yw'r rhai a argymhellir fwyaf; mewn rhai cynnes neu oer, rydym yn argymell dewis un metel neu blastig.

pris

Bydd y pris yn dibynnu llawer ar faint a deunydd y bwth. Mae'r rhai metelaidd fel arfer yn rhatach o lawer na'r rhai pren, oherwydd er enghraifft mae'n bosibl cael un sy'n meddiannu ardal o 4 metr sgwâr am lai na 300 ewro; ond ar y llaw arall, bydd un pren sy'n meddiannu'r un arwyneb hwnnw'n costio mwy na dwbl. Felly, cyn penderfynu ar y naill neu'r llall, peidiwch ag oedi cyn cymharu eu nodweddion.

Ble i brynu sied ardd?

Gellir prynu'r sied ardd mewn gwahanol leoedd

Os ydych chi eisiau gwybod ble i brynu un, gallwch ei wneud o unrhyw un o'r lleoedd hyn:

Amazon

Ar amazon mae ganddyn nhw gatalog eithaf eang o siediau gardd: mae gennych chi nhw wedi'u gwneud o bren, metel ... Mae prynu un yma yn syml: rydych chi'n dewis yr un sy'n gweddu orau i'ch anghenion yn seiliedig ar eich dewisiadau, ond gallwch chi hefyd ei wneud gan ystyried barn prynwyr eraill. Yna, mae'n rhaid i chi dalu ac aros i'w dderbyn yn eich cartref.

bricodepot

Yn Bricodepot mae'n bosibl dod o hyd i bythau, yn enwedig rhai metel, am brisiau deniadol. Ond mae yna rai anfanteision: er enghraifft, er y gallwch eu prynu yn uniongyrchol yn eu siop ac aros iddynt gael eu danfon i'ch cartref, nid yw'n bosibl gwybod beth yw barn prynwyr eraill oherwydd nad oes opsiwn i adael sgôr. Mae hyn yn gwneud y pryniant ychydig ar hap yn y diwedd.

Bricomart

Yn Bricomart weithiau nid yw'n bosibl prynu siediau gardd, gan nad oes ganddyn nhw bob amser. Nid ydyn nhw ar gael ar-lein chwaith, ond mae'n rhaid i chi fynd yn bersonol i siop gorfforol i ddewis yr un sydd o ddiddordeb mwyaf i chi.

groesffordd

Yn Carrefour, yn ei ganolfannau siopa ac yn ei siop ar-lein, fe welwch gatalog eang o siediau gardd. Yn ei e-fasnach gallwch hyd yn oed gael syniad o'r hyn y mae pobl yn ei feddwl, gan fod ganddo system graddio sêr. Ar ôl talu, os yw mewn siop gorfforol, mae gennych yr opsiwn i ofyn iddo gael ei ddanfon i'ch cartref, er bod hyn yn cynyddu'r pris.

Ikea

Yn ikea anaml eu bod yn gwerthu siediau gardd, ond mae gennych yr opsiwn bob amser o ofyn i weld a oes ganddynt. Felly os ydych chi'n mynd i fynd i siop, gwiriwch gyda'r rheolwr.

Leroy Merlin

Yn y Leroy Merlin fe welwch sawl math o siediau gardd: metel, pren, cyfansawdd. Mae ganddyn nhw wahanol feintiau a phrisiau, ymhlith y gallwch ddewis yr un sydd o ddiddordeb mwyaf ichi yn seiliedig ar raddfeydd pobl eraill, gan fod ganddo system graddio sêr. Yn ogystal, mae hefyd yn bosibl prynu ar-lein.

Ydych chi wedi dod o hyd i'ch hoff sied ardd?