Soffa ardd

Rhaid gwneud soffa'r ardd o ddeunydd sy'n gwrthsefyll y tywydd

Mae'r teimlad o fod yng nghanol natur, anadlu awyr iach a gwrando ar yr adar yn canu yn un o'r goreuon sydd yna. Os oes gennym ni deras neu ardd sy'n caniatáu inni gael seibiannau o safon, mae'n rhaid i ni ofalu amdani a'i gwella. A ble mae mwy cyfforddus nag ar soffa ardd? 

Cael cornel gyffyrddus i ddatgysylltu, naill ai trwy lyfr, nap neu yn syml i fwynhau'r dirwedd, mae'n cynyddu ansawdd ein bywyd yn fawr. Mae soffa ardd yn cynnig y cysur angenrheidiol i wneud inni deimlo'n gyffyrddus. Yn ogystal, maen nhw'n rhoi cyffyrddiad chic i'n gofod awyr agored. Os ydych chi eisiau prynu soffa ardd, peidiwch â cholli'r dewis o'r gorau.

1 Uchaf: Y soffa ardd orau?

Ein 1 uchaf ar gyfer soffas gardd yw'r model Blumfeldt hwn. Ar wahân i fod yn un o'r rhai sy'n cael ei werthfawrogi orau gan brynwyr, mae hefyd yn cynnig llawer o fanteision. Mae wedi'i wneud o rattan, deunydd sy'n gwrthsefyll y tywydd ac yn ddelfrydol ar gyfer dodrefn awyr agored. Yn lle, mae'r strwythur wedi'i wneud o diwbiau dur ar gyfer mwy o gryfder a diogelwch. Mae'r soffa ardd hon yn cynnwys clustogau sedd feddal o tua phedair modfedd. Mae gan y rhain orchudd polyester sy'n hwyluso eu cynnal a chadw yn sylweddol. Mae dwy sedd i'r soffa ardd hon ac mae'n gyffyrddus iawn. Mae ei ddimensiynau fel a ganlyn: 99 x 121 x 86 centimetr.

Pros

Mae yna lawer o fanteision y mae'r soffa ardd hon yn eu cynnig i ni. Gellir ei drawsnewid yn lolfa, gan fod modd plygu'r gynhalydd cefn a bod modd estyn rhan y traed. Yn ogystal, mae ganddo fwrdd math byrbryd plygu ar y ddwy ochr. Agwedd arall i dynnu sylw ati yw bod gan y soffa hon le storio ar y traed, sy'n ddelfrydol ar gyfer storio clustogau, er enghraifft.

Contras

Oherwydd yr holl bethau ychwanegol y mae'r soffa ardd hon yn eu darparu, fel y clustogau, y bwrdd plygu neu'r pŵer i ddod yn lolfa, efallai y bydd y pris yn skyrocket ychydig. Nid yw'r holl bethau ychwanegol hyn yn angenrheidiol os ydym am gael man gorffwys ar ein teras neu ein gardd, felly gallwn ddewis modelau rhatach.

Dewis y soffas gardd gorau

Mae gennym hefyd lawer mwy o opsiynau ar wahân i'n prif 1. Nawr rydyn ni'n mynd i drafod y chwe soffas gardd gorau ar y farchnad.

PALETS Sanding A Brwsio soffa

Yn gyntaf, gadewch i ni siarad ychydig am y soffa ardd hon wedi'i gwneud o baletau. Er gwaethaf ei ymddangosiad syml, gall roi cyffyrddiad modern a gwladaidd iawn i'ch teras neu ardd. Yr allwedd yw dewis yn dda y clustogau yr ydym am eu rhoi arno. Mae gennym hefyd yr opsiwn o'u paentio ac felly eu haddasu at ein dant. Mae'r paledi hyn wedi'u gwneud o bren pinwydd solet newydd o ansawdd da iawn, wedi'i dywodio a'i frwsio o'r blaen.

Rattan Synthetig Soffa Dau Sedd y Gellir ei Drosi i'r Gwely

Yn yr ail safle mae gennym y soffa dwy sedd hon gan y gwneuthurwr Outsunny. Diolch i'w ffrâm ddur wedi'i atgyfnerthu a'i orchudd powdr a rattan, mae'r cynnyrch hwn yn wydn ac yn gwrthsefyll y tywydd. Yn ogystal, mae'n gyffyrddus iawn oherwydd Mae ganddo freichiau y gellir eu haddasu ac mae'n lledorwedd, gan hwyluso'r trawsnewid yn wely. Mae'r soffa hon hefyd yn cynnwys clustogau trwchus, wedi'u padio ar y sedd a'r gynhalydd cefn. Mae dimensiynau'r cynnyrch hwn yn y modd gwely fel a ganlyn: 180 x 66 x 67 centimetr (hyd x lled x uchder). Pan fydd yn y modd soffa, mae'n mesur hyn: 129 x 66 x 67 centimetr (hyd x lled x uchder). Y llwyth uchaf yw 220 cilo. Dylid nodi hefyd bod angen ymgynnull ar y soffa ardd hon.

Lolfa Deuba Polyrattan Set Gosod Dodrefn Gardd Soffa a Mainc Otomanaidd

Model arall i dynnu sylw ato yw'r un hwn gan y gwneuthurwr Deuba. Mae'n soffa ardd dwy sedd gyda mainc ottoman estynadwy. Gellir cyfuno'r set hon o ddodrefn awyr agored mewn gwahanol swyddi. Gellir defnyddio'r fainc fel y cyfryw, fel stôl neu hyd yn oed fel bwrdd os ydym yn tynnu'r clustogau. Yn ogystal, mae'n bosibl ei ehangu i gyfanswm o 143 centimetr o hyd. Mae'r set hon yn cynnwys blwch storio sydd wedi'i ymgorffori yn y fainc. Dylid nodi hefyd bod gan y set ddodrefn hon strwythur dur, sy'n ei gwneud yn sefydlog ac yn wydn. Wedi'i wneud o polyrattan, mae'r soffa a'r fainc yn ddelfrydol ar gyfer yr elfennau, gan eu bod yn gallu gwrthsefyll pelydrau uwchfioled ac yn hawdd eu glanhau. Mae gan y clustogau sydd wedi'u cynnwys orchuddion ymlid dŵr, golchadwy a symudadwy.

CARTREF MOMMA Set Dodrefn Gardd Rattan

Rydym yn parhau â'r rhestr gyda'r set Momma Home hon sy'n cynnwys soffa ardd a bwrdd coffi. Mae eu strwythur wedi'i wneud o alwminiwm gwrthsefyll iawn tra'u bod wedi'u gorchuddio â rattan synthetig, sy'n eu gwneud yn ddelfrydol i wrthsefyll y gwahanol gyfryngau tywydd. Mae gan y soffa gyfanswm o dair sedd ac mae'n cynnwys ottoman sy'n ei droi'n cheslong. Mae ganddo hefyd glustogau llwyd cyfforddus a padio iawn. Mae'n mesur 185 x 74 x 75 centimetr a'r ottoman 65 x 65 x 32 centimetr. O ran y bwrdd coffi, mae ganddo wydr tymer tryloyw sy'n ei gwneud hi'n hawdd ei lanhau ac sy'n caniatáu ichi osod gwrthrychau yn gyffyrddus ar ei ben. Mae hyn yn mesur 55 x 55 x 38 centimetr.

Set soffa gardd Rattan MVPower yn gosod 5 darn

Ni ddarganfuwyd unrhyw gynhyrchion.

Ni all y model MVPower hwn fod ar goll o'n rhestr chwaith. Mae'n set sydd Mae'n cynnwys dau soffas cornel, bwrdd coffi, stôl a soffa ganolradd ddi-gefn tair sedd. Mae'r pecyn hwn hefyd yn cynnwys gobenyddion sy'n 8 centimetr o drwch. Mae'r holl ddodrefn wedi'u gwneud o rattan, felly mae'n gallu gwrthsefyll y tywydd. Yn lle, mae'r ffrâm wedi'i gwneud o fetel wedi'i atgyfnerthu ar gyfer mwy o sefydlogrwydd.

Dodrefn Gardd Rattan Outsunny Set 7 Darn

Yn olaf, mae'n rhaid i ni dynnu sylw at y set hon o ddodrefn gardd o Outsunny. Mae'r set hon yn cynnwys cyfanswm o saith darn o ddodrefn: pedwar soffas di-fraich, bwrdd coffi a dau soffas cornel. Mae'r clustogau yn rhoi mwy o gysur ac yn cael eu cynnwys yn y pecyn. Mae strwythur y dodrefn wedi'i wneud o ddur wedi'i lapio mewn rattan AG, gan ei wneud yn sefydlog ac yn gwrthsefyll y tywydd. O ran dyluniad, mae hyn yn syml a modern, felly mae'n eithaf hawdd ei gyfuno.

Canllaw prynu soffa ardd

Er y gall prynu soffa ardd ymddangos yn syml iawn, Mae'n rhaid i ni ystyried sawl agwedd: A yw'r deunydd yn addas ar gyfer y tu allan? Faint o le sydd ar gael iddo? Faint o arian allwn ni ei wario ar y pryniant hwn?

deunydd

Pan rydyn ni eisiau cael dodrefn awyr agored, mae'r deunydd maen nhw'n cael ei wneud ohono yn hanfodol bwysig. Rhaid iddyn nhw allu gwrthsefyll yr elfennau, heb golli lliw na thorri yn y tymor byr. Am y rheswm hwn, mae'r mwyafrif helaeth o soffas gardd fel arfer yn cael eu gwneud o ddeunyddiau fel rattan, sef resin synthetig. Gallwn hefyd ddod o hyd i rai wedi'u gwneud o bren, fel paledi. Yn ogystal, y peth mwyaf doeth yw nad oes ganddynt unrhyw gydran fetelaidd, gallai rydu.

Maint

Agwedd arall i'w hystyried yw maint soffa'r ardd. Yn gyntaf mae'n rhaid i ni fod yn glir ynghylch ble rydyn ni am ei osod a mesur y gofod sydd gennym ar gael. Rhaid i ni ystyried y lle ar gyfer y coesau neu ar gyfer y bwrdd, os ydym am roi un.

Ansawdd a phris

Yn gyffredinol, po fwyaf yw'r soffa, yr uchaf yw ei bris. Mae hefyd yn tueddu i godi ei werth ar y farchnad pan fydd yn cynnwys llawer o bethau ychwanegol. Ar wahân i bris soffa'r ardd, rhaid i ni beidio ag anghofio'r ategolion yr ydym eu heisiau, fel bwrdd bach, er enghraifft. Os nad oes gennym ddim byd o gwbl, mae'n well prynu set sy'n cynnwys y soffa a'r bwrdd. Maent yn tueddu i gael eu prisio'n dda ac mae dyluniad y dodrefn yr un peth, felly bydd yn edrych yn wych yn yr ardd.

Ble i osod soffa'r ardd?

Mae yna wahanol ddyluniadau o soffas gardd

Soffa'r ardd, gan ei fod yn ddarn o ddodrefn sy'n addas ar gyfer yr elfennau, gellir ei roi mewn unrhyw le awyr agored sydd ar gael gennym, megis terasau, balconïau neu erddi. Yn ogystal, os ydym yn hoffi'r dyluniad a'i fod yn cyd-fynd â'n cartref, gallwn hefyd ddod o hyd i le y tu mewn i'n tŷ neu fflat. Mae popeth yn fater o chwaeth.

Donde comprar

Ar hyn o bryd mae yna lawer o opsiynau wrth brynu unrhyw beth. Gellir dod o hyd i soffas gardd ar wefannau ar-lein ac mewn siopau corfforol neu ail-law. Nesaf rydyn ni'n mynd i wneud sylwadau ar rai enghreifftiau.

Amazon

Yn gyntaf oll, rydyn ni'n mynd i siarad am y platfform gwerthu ar-lein gwych Amazon. Yma gallwn ddod o hyd i bopeth, gan gynnwys soffas gardd. Yn ogystal, gallwn hefyd archebu clustogau, gorchuddion a mwy o ategolion yr ydym yn eu hoffi a thrwy hynny gwblhau ein gofod awyr agored. Mae danfoniadau fel arfer yn gyflym ac mae polisi amddiffyn prynwyr Amazon yn iawn.

Ikea

Mae Ikea yn un o'r sefydliadau corfforol mwyaf adnabyddus sy'n gwerthu soffas gardd. Yno, gallwn ddod o hyd i'r soffas sy'n cael eu harddangos ynghyd â dodrefn awyr agored sy'n cyfateb yn fwy. Ymhlith manteision yr opsiwn hwn mae'r posibilrwydd o profwch y soffa i ddarganfod eich lefel cysur. 

Ail law

Bob amser gallwn ddewis prynu soffas gardd ail law. Mae prisiau fel arfer yn fwy fforddiadwy, ond rhaid i ni sicrhau nad ydyn nhw'n gwerthu darn o ddodrefn sydd wedi torri i ni.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.