Sut i adennill pothos gyda dail melyn?

Dringwr dan do yw'r pothos

Mae'r pothos yn un o'r dringwyr bytholwyrdd a ddefnyddir fwyaf i addurno tu mewn cartref. Mae ganddo werth addurniadol uchel iawn, sy'n golygu ei fod yn blanhigyn hardd, sy'n ddelfrydol ar gyfer addurno bron unrhyw gornel o'n cartref. Nid yw ei ofal yn gymhleth iawn, oherwydd mewn gwirionedd mae'n hyblyg iawn; Serch hynny, pan nad ydych chi'n teimlo'n gyfforddus gallwch chi gael dail melyn.

Mae yna nifer o resymau pam y gall eich iechyd ddirywio i'r pwynt o golli eich lliw gwyrdd naturiol. Ond, A oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i adennill pothos gyda dail melyn? Yr ateb byr yw ydy, ond yn dibynnu ar sut ydyw, bydd yn hawdd ei gyflawni fwy neu lai.

Mae'r pothos yn derbyn llawer neu ychydig o ddŵr

Mae'r pothos yn ddringwr sy'n sensitif i oerfel

Delwedd – Wikimedia/Asabengartza

Dyfrhau yw … dyfrhau. Dyma beth sy'n rhaid i chi ei wneud os ydych chi am i'ch pothos oroesi, ond nid yw'n hawdd ei reoli. Fodd bynnag, yr hyn na ddylech byth ei wneud yw gweld y tir sych a meddwl bod angen dŵr ar y planhigyn. Dyna'r peth cyntaf i'w osgoi, oherwydd mewn gwirionedd mae'n arferol i'r haen fwyaf arwynebol honno fod yn sych, gan mai dyma'r un sydd fwyaf agored.

Am hynny, I wybod a oes yn rhaid inni ddyfrio ai peidio, rhaid inni gyflwyno ffon i'r gwaelod, ac os gwelwn fod llawer o bridd wedi cadw ato, pan fyddwn yn ei dynnu, yna ni fyddwn yn dyfrio., gan y bydd yn dal yn wlyb iawn. Os yw ein planhigyn yn dal yn fach, gallwn gymryd y pot cyn ac ar ôl dyfrio: byddwn yn sylwi bod y pridd yn pwyso llawer llai pan fydd yn sych na phan fydd yn wlyb, felly gyda hyn byddwn yn gwybod pryd mae'n amser ailhydradu ein. pothos.

Nawr, sut i adnabod symptomau diffyg neu ormodedd o ddyfrio yn y planhigyn hwn? Hawdd iawn:

  • Dyfrhau gormodol: Os ydych chi'n cael mwy o ddŵr nag sydd ei angen arnoch chi, fe welwch chi ddail hŷn yn troi'n felyn, yna'n frown, o'r blaenau yn ôl.
  • Diffyg dyfrhau: os, ar y llaw arall, ei fod yn sychedig, y dail a fydd yn troi yn felyn gyntaf fydd y rhai mwyaf newydd, gan mai hwy yw y rhai sydd angen y mwyaf o ddwfr i gwblhau eu datblygiad.

Beth ellir ei wneud? Yn yr achos cyntaf, bydd yn rhaid i ni roi'r gorau i ddyfrio am ychydig ddyddiau. Mae'n rhaid i chi adael i'r pridd sychu, ond byddwn yn eich helpu trwy dynnu'r planhigyn allan o'r pot a lapio'r bara pridd neu'r bêl wreiddiau gydag un neu ddwy haen o bapur amsugnol. Os gwelwn ei fod yn gwlychu'n gyflym, byddwn yn ei dynnu ac yn rhoi un newydd. Yna, byddwn yn gadael y planhigyn mewn ystafell lle mae llawer o olau am un noson. Y diwrnod wedyn, byddwn yn symud ymlaen i blannu'r pothos mewn pot newydd, yn lân, gyda phridd newydd.

Yn yr ail, dim ond un peth y bydd yn rhaid i ni ei wneud: hydradu'r planhigyn. I wneud hyn, byddwn yn boddi'r pot mewn dŵr a'i adael fel 'na am ychydig. Ar ôl tua 30 munud, byddwn yn gwirio a yw pan fyddwn yn codi'r pot yn pwyso mwy na phan fyddwn yn ei foddi, ac os felly, byddwn yn ei dynnu allan o'r dŵr; os na, gadawwn hi ychydig yn hwy. Ac o hynny ymlaen, bydd yn rhaid inni ddyfrio'n amlach.

Ond, pa mor aml y dylid dyfrio'r poto? Y gwir yw y gall wrthsefyll cyfnodau byr o sychder yn dda, ond gall llifogydd achosi marwolaeth trwy bydru ei wreiddiau. Felly, rydym yn argymell ei ailhydradu, fwy neu lai ac yn dibynnu ar y tymheredd, bob 4 diwrnod yn ystod yr haf, a phob 8 i 10 diwrnod weddill y flwyddyn. Pryd bynnag y daw'r amser, byddwn yn arllwys dŵr i'r pridd, nes iddo ddod allan trwy dyllau draenio'r cynhwysydd.

Oes gennych chi unrhyw bla neu afiechyd?

Gallwn ganfod a yw ein poto yn sâl gan ei ddail
Erthygl gysylltiedig:
afiechydon pothos

Er ei bod yn anghyffredin dod o hyd i blâu yn ein poto, nid yw hynny'n golygu na allwch eu cael ar ryw adeg, megis, pan gaiff ei dyfu mewn man lle mae'r lleithder cymharol yn isel iawn a'r tymheredd yn parhau'n uchel, neu pan fydd yn sychedig iawn.

Yn yr achosion hyn, mae yna bob amser ryw bryfyn sydd eisiau manteisio ar eu gwendid, fel y pry cop coch - sydd, mewn gwirionedd, yn widdonyn ac nid yn pry cop -, bygiau bwyd neu lyslau. Hyn oll maent yn ymborthi ar sudd y dail, yn enwedig o'r ifanc, yn ogystal ag weithiau o'r coesau.

I gael gwared arnyn nhw, Rydym yn argymell glanhau'r planhigyn â dŵr yn gyntaf i roi seibiant iddo, ac yna ei drin â phryfleiddiad ecolegolmegis daear diatomaceous. Os nad ydych chi'n gwybod beth ydyw, dywedwch wrthych ei fod yn un o'r cynhyrchion naturiol gorau sy'n bodoli, gan ei fod yn gwasanaethu i frwydro yn erbyn bron unrhyw bla. Dyma fideo lle rydyn ni'n esbonio popeth sydd angen i chi ei wybod amdano:

Ar ben hynny, Mae afiechydon pothos fel arfer yn ymddangos pan fydd yn cael ei ddyfrio'n ormodol, oherwydd ei fod mewn pot heb dyllau a / neu oherwydd ei fod yn tyfu mewn pridd cryno iawn Nid yw'n draenio dŵr yn dda. Mewn unrhyw un o'r amodau hyn, gall ffyngau ymddangos ac achosi i'r dail droi'n felyn ac yna'n frown.

O ganlyniad, ni fydd yn ddigon i gymhwyso ffwngleiddiad systemig fel hyn i frwydro yn erbyn y ffyngau hyn, ond hefyd bydd yn rhaid inni wneud rhai newidiadau os nad ydym yn ei drin yn dda. Er enghraifft, efallai y bydd yn rhaid inni adael i'r swbstrad sychu ychydig yn fwy cyn dyfrio; newidiwch y pridd os nad yw'n draenio'r dŵr yn gyflym, neu ei blannu mewn pot gyda thyllau.

Angen pot mwy

Os nad oes gan y pothos ddail melyn heb unrhyw reswm amlwg, efallai ei fod yn rhedeg allan o le i barhau i dyfu. Mae'n blanhigyn a all fod yn fwy na 10 metr o uchder os caiff ei gadw ar y ddaear; hynny yw, mae'n blanhigyn mawr, felly Mae'n bwysig iawn eich bod chi'n newid y pot o bryd i'w gilydd. Ond pa mor aml?

Mae'r planhigyn potos yn ddringwr
Erthygl gysylltiedig:
Potos: gofal

Bydd hyn yn dibynnu ar eich cyfradd twf, ond byddwn yn gwybod bod angen trawsblaniad arno os daw'r gwreiddiau allan o'r tyllau yn y pot; os nad yw wedi ei newid ers mwy na thair blynedd, a/neu os na fydd y bara pridd yn disgyn yn ddarnau wrth geisio ei dynnu allan o'r crochan. Os yw'n ofynnol, byddwn yn ei blannu mewn pot sy'n mesur tua deg centimetr yn ehangach gyda swbstrad ar gyfer planhigion gwyrdd y gallwch eu prynu yma.

Mae'n agored i ddrafftiau a/neu mae'r lleithder cymharol yn isel

Efallai y bydd gan y potho ddail melyn

Mae'r pothos yn ddringwr o darddiad trofannol sydd, er mwyn byw a thyfu'n iawn, Mae angen gwres, aer (ond dim gormod) a lleithder cymharol uchel, mwy na 50%. Dyna pam ei fod yn tyfu mor dda y tu mewn i gartrefi ar arfordir Môr y Canoldir Penrhyn Iberia ac ar yr Ynysoedd Balearaidd a Dedwydd: mae'r amodau'n berffaith ar ei gyfer, gan ei bod yn arferol i'r tymheredd gartref aros yn uwch na 15ºC trwy gydol y flwyddyn, a mae'r lleithder cymharol bob amser yn fwy na 50%.

Ond Beth sy'n digwydd yn yr ardaloedd hynny sy'n bell iawn o'r môr a/neu afonydd? Yn y rhain, mae'r lleithder cymharol y tu mewn i'r tŷ fel arfer yn isel neu'n isel iawn, felly dail yn troi'n felyn o ganlyniad i ddadhydradu. Er mwyn osgoi hyn, dylid eu taenellu â dŵr sy'n addas i'w fwyta neu law bob dydd.

hefyd, peidiwch â rhoi'r pothos lle mae drafftiau, fel rhai'r cyflyrydd aer neu'r gefnogwr, oherwydd fel arall, hyd yn oed os yw'r lleithder yn ddigonol, byddai gennym yr un broblem: byddai'r dail yn troi'n felyn a byddai ein planhigyn yn rhoi'r gorau i edrych yn bert.

Rwy'n gobeithio y bydd eich potho gyda dail melyn yn gwella.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.