Sut i gael gwared ar bryfed coed gyda finegr

dysgu sut i ddileu pryfed genwair gyda finegr

Llyngyr y coed yw enw grŵp penodol o chwilod y gwyddom amdanynt. Mae yna wahanol fathau, ond mae ganddyn nhw i gyd rywbeth yn gyffredin: maen nhw'n bwydo ar bren yn bennaf. Gall y chwilod hyn achosi llawer o broblemau gartref oherwydd eu bod yn bwydo ar bren. Mae yna nifer o ffyrdd o gael gwared ar bryfed coed, ond mae rhai yn fwy effeithiol nag eraill. Yma rydyn ni'n mynd i'ch dysgu chi sut i gael gwared ar bryfed coed gyda finegr ffurf effeithiol.

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n mynd i esbonio beth yw'r camau y mae'n rhaid i chi eu cymryd i ddysgu sut i gael gwared â llyngyr y coed â finegr.

Nodweddion llyngyr coed

sut i gael gwared ar bryfed coed gyda finegr

Gelwir y pryfed hyn (sy'n bwydo ar bren) yn xylophiles. Daw tarddiad y gair o'r Lladin ac fe'i ffurfir gan y geiriau xilo (pren) a fago (bwyta, bwyta). Gyda'r enw hwn, mae amcanion a hoffterau'r pryfed bwyta pren hyn yn glir.

Mae'n rhaid inni wybod bod y llyngyr coed yn cael ei effeithiau dinistriol yn bennaf yn ystod cyfnod y larfa. Ar y cam hwn o'u datblygiad y mae'r anghenion bwyd mwyaf a mwyaf brys. Am y rheswm hwn, mae pryfed yn datblygu ymosodol sylweddol tuag at bren yn ystod y cyfnod twf hwn.

Yn ei gyfnod llawn dwf, mae'r llyngyr (a elwir hefyd yn gwyfyn y coed mewn rhai gwledydd) yn mynd o gyfnod y larfa i'r cyfnod coleopteraidd. Dyna pryd rydych chi'n adolygu ac yn newid eich arferion. Ac adlewyrchir hyn yn glir yn ei anghenion dietegol: nid yw bellach yn bwyta pren (mewn gwirionedd, nid yw'n bwyta unrhyw fwyd mwyach). Felly, o hynny allan, bydd hi'n rhoi o'r neilltu ei gweithredoedd dinistriol yn ei erbyn.

Nid yw hyn yn golygu na ddylid trin y mwydyn coed oedolyn a cheisio ei ddileu, os yw'n dodwy wyau yng nghoed ein cartref, bydd y larfa yn broblem ddifrifol yn ei ymddygiad bwydo naturiol.

Pam mae pryfed genwair yn bwydo ar bren?

nodweddion pryfed genwair

Pan fyddant yn y cyfnod larfa, mae gan y gwahanol fathau hyn o chwilod gyfres o facteria sydd â phriodweddau penodol iawn yn eu system dreulio: y rhai sy'n prosesu seliwlos, math o sylwedd sydd bob amser yn bresennol mewn pren.

Yn yr un modd, mae rhai mathau o'r pryfed xylophagous hyn yn meddu ar ensymau sydd hyd yn oed yn caniatáu iddynt dorri i lawr cellwlos.

Yn ddiddorol, mae yna hefyd bryf y coed nad yw'n bwydo ar y pren ei hun... ei swyddogaeth yw bwydo ar y gwahanol ffyngau sy'n ymddangos ar y pren tra ei fod mewn cyflwr o bydru.

Mae'n bwysig nodi bod yn well gan bryf y coed goedwigoedd meddal fel pinwydd neu gedrwydden bob amser... Mae coedwigoedd trofannol (tecen, mahogani, ipe, ac ati ...) yn gwrthsefyll y pryfed hyn ac ni fyddant byth yn cael eu hymosod gan y math hwn o bryfed. Mae hyn oherwydd caledwch uchel y pren hwn, sy'n ei gwneud hi'n anodd i'r larfa frathu a chnoi.

Mae'n well gan y pryfed xylophagous hyn bren “marw”, p'un a yw'n un sy'n ffurfio strwythur, dodrefn neu drawst, neu'r un sy'n perthyn i foncyffion coed sydd wedi cwympo ac sydd mewn cyflwr o bydru. Nid yw'r bygiau xylophagous hyn yn ymosod ar y pren "byw", yr un sy'n dal yn y goeden, hynny yw, y goeden ei hun.

Sut i gael gwared ar bryfed coed gyda finegr

finegr i gael gwared ar bryfed coed

Yn anhygoel fel mae'n swnio, mae'n bryfyn tebyg i chwilen sy'n byw ar bren. Felly gall hyn fod yn broblem i'r dodrefn yn ein cartref. Gall y pryfyn bach hwn ddod yn niwsans mawr yn ein bywyd o ddydd i ddydd, fel y dywedasom wrthych: gall ddifetha ein steil addurno.

Mae'n fach iawn, yn frown ac yn siâp silindrog. Yn anhygoel, fel y mae'n ymddangos, nid oes gan lawer o bobl unrhyw syniad beth ydyw a gall effeithio ar unrhyw un ym mhob cornel o'u cartref. Buom yn siarad am y "bygiau" hyn sy'n bwydo ar ddodrefn pren, ond peidiwch â phoeni oherwydd byddwch chi'n dysgu sut i ddileu pryfed pren gyda finegr.

Dylech wirio a yw'r haint hwn yn weithredol. I wneud hyn, rhaid inni weld bod powdr melynaidd i'w weld yn y tyllau a adawyd gan y termites hyn, ac os felly, y rheswm am hynny yw eu bod yn fyw ac yn bwyta'ch dodrefn.

Mae yna wahanol fathau o bryfed coed:

 • Anabys: Maen nhw'n fach iawn ac yn achosi llawer o ddicter yn ein dodrefn. Mae ganddyn nhw ên fach iawn a thri llafn, maen nhw ychydig yn grwm, ac maen nhw'n lliw brown. Mae'n ymddangos yn y crac pren agosaf. Nhw yw'r rhai mwyaf cyffredin.
 • O'r parquet: Fe'u canfyddir fel arfer ar arwynebau caled, llaith. Ychydig yn fwy na'r rhai blaenorol, ond mae ganddyn nhw'r un pŵer dinistriol. Maen nhw'n wyn ac yn gadael powdr mân iawn wrth eu bwyta.
 • Rhai mawr: Maent yn dodwy eu hwyau ar y rhisgl, o gymharu â'r ddau arall, maent yn fawr iawn ac yn gallu mesur o 1,2mm i 10mm. Ond fel arfer nid yw'n ail-heintio'r pren mewn unrhyw ffordd.

Mae'r driniaeth hon yn syml iawn ac yn hawdd i'w gweithredu, a dim ond ychydig o ddarnau o offer y gallwch eu cael gartref sy'n ddigon i gyflawni'r nod: lladd y tresmaswr hwn. Yn ogystal, rydym yn dweud wrthych fod yn rhaid i chi fod yn ddisgybledig o ran dileu'r chwilod hyn oherwydd nad ydynt yn diflannu dros nos.

Ychydig o ddeunyddiau sydd eu hangen arnoch chi:

 • Finegr gwyn: Mae'n cael ei ddefnyddio i wrthyrru pryfed.
 • Alcohol isopropyl (Gallwch ei gael yn y farchnad neu'r fferyllfa).
 • Lemon

Bydd y cyfuniad o'r tri chynhwysyn hyn yn gwneud rhyfeddodau i ddileu'r pla. Yn ogystal, os yn bosibl, dylech gael brwsh eang, cynhwysydd a photel chwistrellu wrth law. Ffaith bwysig: Mae gwyfynod yn cuddio yn y twll a chornel o ddodrefn yn gyntaf, felly dylid pwysleisio'r agweddau hyn wrth ddefnyddio finegr ar gyfer difodi.

Sut i gael gwared ar bryfed coed gyda finegr gam wrth gam

Nawr, byddwn yn rhoi cam wrth gam i chi i gael gwared ar bryfed coed gyda finegr, yn hawdd iawn i'w wneud. Unwaith y byddwch wedi cadarnhau ei fod yn llawn termites, gallwch ddefnyddio'r dull hwn:

 • Arllwyswch finegr gwyn i bowlen.
 • Rhowch ychydig ddiferion o lemwn (tua 3 neu 4 diferyn).
 • Ychwanegwch lwy fwrdd o alcohol i'r gymysgedd.
 • Cymysgwch am ychydig funudau.
 • Yna tynnwch y cymysgedd ar yr wyneb yr effeithir arno, fel y soniasom yn yr adran flaenorol, gorchuddiwch y corneli a phob twll y mae'r pryfed wedi'i wneud.
 • Gadewch i sefyll am 24 awr.
 • Ailadroddwch y broses hon tua 3 gwaith i gynyddu'r effaith.

Dyna i gyd, os gwelwch fod y broblem yn parhau, bydd yn rhaid ichi droi at ddulliau eraill mwy ymosodol i ymosod ar y pla.. Ond ni allwch ddefnyddio'r dull hwn yn unig, gallwch ddod o hyd i ffyrdd eraill o ddefnyddio finegr i gael gwared ar psyllids ar-lein, a fydd yn ddefnyddiol. Rydym yn argymell hyn gan ei fod yn gyflym ac yn effeithiol. Gallwch hefyd ei gymysgu â dŵr, poeth neu oer.

Mae finegr nid yn unig yn gydymaith bwyd, gellir ei ddefnyddio hefyd i ddinistrio pryfed, fe'i defnyddir yn eang hefyd mewn glanhau cartrefi, ac mae ganddo sawl eiddo a all eich helpu mewn unrhyw sefyllfa. Mae ei briodweddau yn helpu i ddiheintio unrhyw le a gellir ei ddefnyddio hyd yn oed i drin ffwng ar groen dynol. Mae ei fanteision lluosog fel a ganlyn:

 • Yn wahanol i'r cynhyrchion glanhau drud hynny, yn rhad iawn.
 • Mae'n naturiol, mae ei baratoi yn syml, nid yw'n cynnwys cynhyrchion cemegol, mae'n syml yn mynd trwy broses eplesu.
 • Gall eich helpu gyda llawer o dasgau cartref.
 • Ynyswch ffyngau, bacteria o arwynebau halogedig.
 • Whiten ardaloedd tywyll.
 • Nid oes ganddo unrhyw sgîl-effeithiau.
 • Mae'n gwrthocsidydd rhagorol.

Dyma rai o'r manteision mwyaf perthnasol y gellir eu canfod yn y cynnyrch hwn. Mae hyn yn ei wneud yn frenin ar gemegau eraill a allai fod yn beryglus iawn ac yn heintus.

Rwy'n gobeithio gyda'r wybodaeth hon y gallwch ddysgu mwy am sut i ddileu pryfed genwair gyda finegr


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.