Y 12 planhigyn swmpus gorau sy'n blodeuo yn y gwanwyn

Mae tiwlipau yn swmpus sy'n blodeuo yn y gwanwyn

Pan fydd y gwanwyn yn cyrraedd, mae'r planhigion yn ailddechrau eu tyfiant, ac mae llawer yn ffynnu. Mae'r tymereddau'n ddymunol iawn, cymaint fel ei bod yn anochel bod eisiau bod y tu allan, yn yr awyr agored, a threulio ychydig eiliadau yn arsylwi ar ein cnydau yn unig. Ond os oes rhywbeth a all wella ein profiad hyd yn oed yn fwy, plannu rhai planhigion swmpus a fydd yn gwneud bywyd yn hapus, hyd yn oed am ychydig ddyddiau.

Ond Beth yw'r planhigion swmpus gwanwyn hynny na allant fod ar goll yn yr ardd, patio neu deras? Y gwir yw, nid wyf yn mynd i'ch twyllo, mae yna lawer 🙂. Felly rydyn ni wedi gwneud detholiad o'r rhai mwyaf diddorol, heb anghofio'r rhai cyffredin, fel y gallwch chi ddewis y rhai rydych chi'n eu hoffi fwyaf.

Beth yw planhigion swmpus?

Bylbiau Gladysus Abyssinian

Bwlb Gladiolus.

Er ei bod yn fwy neu'n llai hawdd gwybod beth yw planhigyn swmpus, y gwir amdani yw y gall fod rhywfaint o ddryswch, yn enwedig os ydym yn newydd i fyd garddio neu os nad ydym erioed wedi penderfynu tyfu'r mathau hyn o fodau planhigion tan nawr . Wel, er mwyn datrys y cwestiwn hwn, dywedwch hynny wrthych mae bwlb yn organ sy'n tyfu o dan y ddaear yn gyffredinol ac sydd â'r swyddogaeth o wasanaethu fel »storfa» ar gyfer cronfeydd wrth gefn ar gyfer y planhigion.

Gall fod o wahanol siapiau a meintiau, ond mae'n wir hynny Maent fel arfer yn siâp triongl hirgrwn fwy neu lai, ac yn mesur tua 4-5cm o uchder ar gyfartaledd am fwy neu lai yr un peth o'i ran ehangaf. O'i wreiddiau egin sylfaen y mae eu cenhadaeth yw amsugno'r dŵr a'r maetholion sy'n hydoddi ynddo, yn enwedig yn ystod ei dymor llystyfol, neu'r hyn sydd yr un peth, pan fydd ei ddail, ei flodau a'i ffrwythau yn tyfu ac yn datblygu.

Dewis swmpus blodeuol gwanwyn

Yn fras, mae planhigion swmpus yn cael eu dosbarthu yn ddau grŵp mawr: y rhai sy'n blodeuo yn y gwanwyn a'r rhai sy'n gwneud hynny yn yr haf / dechrau'r hydref. Ar yr achlysur hwn, rydyn ni'n mynd i ddangos i chi pa rai yw'r rhai cyntaf:

Allium giganteum

Blodau Alium enfawr

Y Allium giganteum, neu winwnsyn anferth, yn blanhigion sy'n frodorol i ranbarthau tymherus Asia. Gallant gyrraedd uchder o hyd at 1,5 metr, a chynhyrchu blodau porffor a gwyn. Yn ogystal, maent yn allyrru arogl nodweddiadol iawn, oherwydd eu bod yn cynnwys sylffidau allyl a sylffocsidau, a dyna sy'n rhoi arogl i winwns a garlleg, dau blanhigyn sy'n perthyn i'r un genws hwn (Allium) gyda llaw.

Anemone

Blodau sy'n egino yn y gwanwyn yw anmonau

y anemonïau planhigion swmpus sy'n tarddu o ranbarth Môr y Canoldir gallant gyrraedd uchder rhwng 20 a 40 centimetr. Mae'r blodau, a all fod yn las, gwyn, coch neu hyd yn oed borffor, yn 3-5cm mewn diamedr, ac yn egino o goesyn hir o'r enw peduncle.

Coron ymerodrol

Mae blodau Fritillaria yn addurnol iawn

Yn perthyn i'r genws Fritillaria, yn frodorol swmpus i ranbarthau tymherus hemisffer y gogledd hynny gallant dyfu i uchder rhwng 10 a 120 centimetr. Mae ei flodau yn chwilfrydig iawn, gan eu bod yn ymddangos eu bod ben i waered, yn blaguro mewn pennau gyda'r petalau wedi cwympo o wahanol liwiau, coch a melyn yn gyffredin, ond mae lelog y ddelwedd yn hynod addurniadol.

crocws

Mae crocysau yn flodau addurniadol iawn

Y crocws Maent yn swmpus sy'n bresennol yng Ngogledd Affrica, Asia ac Ewrop. Corm yw ei organ danddaearol; hynny yw, coesyn tew gyda sylfaen chwyddedig sy'n tyfu'n fertigol. Oddi arno egino dail tua 15cm o uchder, ac mae ei flodyn yn deillio hyd at 20cm. Gall y rhain fod yn felyn, gwyn neu borffor.

Freesia

Gall Freesias fod o wahanol liwiau, fel melyn

Mae Freesia yn plannu sydd, fel Crocuses, yn cynhyrchu dail a blodau o gorm a geir o dan y ddaear. Brodorol i Affrica, cyrraedd uchder uchaf - gan gynnwys coesyn y blodau - o 30 centimetr. Mae ei betalau yn wyn, coch, pinc neu felyn.

Galanthus

Blodau bach ond cain yw Galanthus

Adwaenir hefyd fel eirlysiau, y brodorol swmpus hyn i Ewrop ac Asia tyfu hyd at 30 centimetr o daldra yn unig. Mae ei flodau, hefyd yn fach, tua 2cm mewn diamedr, o liw gwyn pur hardd.

Hyacinths

Mae hyacinths yn flodau tlws iawn

Y hyacinths maen nhw'n un o'r planhigion swmpus mwyaf tyfu yn y gwanwyn. Brodorol i ranbarth Môr y Canoldir a de Affrica, cyrraedd uchder o tua 40-50cm, a chynhyrchu blodau wedi'u grwpio ar goesyn blodau gwyn, pinc neu las.

Lili

Mae irises yn swmpus siriol iawn

Lilïau, yn perthyn i'r genws Iris, yn frodorol swmpus i lawer o hemisffer y gogledd, megis Ewrop a Gogledd America, yn ogystal â Gogledd Affrica. Maent yn cyrraedd uchder o hyd at 1 metr, ac maen nhw'n cynhyrchu blodau o liwiau llachar iawn, fel melyn, gwyn, oren ... a hyd yn oed yn ddeublyg!

Lili y dyffryn

Golygfa o flodau Convalaria majalis

Mae'n perthyn i'r genws Convallaria, ac mae'n blanhigyn rhisomataidd sy'n frodorol i ardaloedd tymherus yn Ewrop. Yn cyrraedd 30 centimetr o uchder, a'i flodau, gwyn neu binc, yn egino mewn clystyrau.

Muscari

Golygfa o flodau muscari

Planhigion y genws Muscari, a elwir yn hyacinths grawnwin, yn a planhigion hyd at 25 centimetr o daldra Maent yn cynhyrchu blodau mewn clystyrau syml o liw gwyn neu las godidog.

Narcissus

Mae cennin Pedr yn swmpus yn ddelfrydol ar gyfer potiau

Y cennin Pedr yn tarddu o Ewrop, a tyfu hyd at 40-45 centimetr o daldra. Mae'r blodau'n bert iawn, yn ymddangos mewn ymbarelau neu ar eu pennau eu hunain, gyda'r goron ddatblygedig iawn o liwiau'n amrywio o wyn i oren, yn pasio trwy felyn.

Ranunculus

Mae blodau menyn yn berffaith ar gyfer yr ardd

Mae Ranunculus yn blanhigion o werth addurnol gwych, sy'n frodorol i Ewrop ac Asia. Maent yn cyrraedd uchder o rhwng 30 a 40 centimetr, a'i flodau'n goch, oren neu wyn, yn syml - gyda choron sengl o betalau - neu'n ddwbl - gyda dwy goron-.

Tiwlip

Mae tiwlipau yn blanhigion gardd gwych

Pwy sydd ddim yn gwybod y tiwlipau? Nhw, bron yn ôl pob tebyg, yw'r swmpus sy'n cael ei drin fwyaf yn y byd. Yn frodorol i'r Dwyrain Canol, maent yn blanhigion sydd cyrraedd uchder o tua 30-35cm, ac yn cynhyrchu blodau disglair iawn o goch, melyn, gwyn, pinc, oren a bicolored.

Sut ydych chi'n gofalu am blanhigion swmpus sy'n blodeuo yn y gwanwyn?

Nawr eich bod wedi gweld y blodau a all godi'ch calon fwyaf yn ystod y tymor hwn, mae'n debyg eich bod yn chwilfrydig gwybod sut maen nhw'n derbyn gofal, iawn? Wel, mae'n syml iawn mewn gwirionedd. Mae'n rhaid i chi gadw'r awgrymiadau hyn mewn cof:

Lleoliad

Mae'n rhaid i chi eu rhoi dramor, mewn ardal lle mae golau haul yn rhoi o leiaf 4 awr iddynt. Gallwch eu plannu mewn potiau neu blanwyr, yn ogystal ag yn yr ardd, oherwydd gan nad oes ganddyn nhw wreiddiau ymledol ac maen nhw'n blanhigion cymharol fach, ychydig o le sydd ganddyn nhw.

Tir

  • Pot blodau: fe'ch cynghorir i ddefnyddio cymysgedd o swbstradau i gael un sy'n llawn maetholion ac sydd, ar yr un pryd, â draeniad da, fel swbstrad tyfu cyffredinol gyda pherlite mewn rhannau cyfartal. Gallwch brynu'r un cyntaf yma, a'r ail yma,
  • Gardd: rhaid i'r tir fod yn ffrwythlon, gyda draeniad da.

Dyfrio

Rhowch ddŵr iddynt rhwng unwaith a dwywaith yr wythnosyn dibynnu ar y tywydd (y sychach a'r cynhesach ydyw, y mwyaf y bydd yn rhaid i chi ei ddyfrio gan y bydd y pridd yn sychu'n gyflymach).

Tanysgrifiwr

Narcissus, blodyn hawdd iawn ei ofalu

Mae'n ddiddorol, ac yn cael ei argymell yn gryf, eu talu trwy gydol y tymor, o'r eiliad gyntaf y byddwch chi'n gweld y dail yn egino nes bod y blodau'n gwywo.

Defnyddir organig a guano fel gwrteithwyr (mynnwch ef yma), fel y cyfansoddion a werthir mewn meithrinfeydd.

Planhigfa

Y bylbiau gwanwyn hyn yn cael eu plannu yn yr hydref / gaeaf fel eu bod yn blodeuo dri mis yn ddiweddarach. Mae'n rhaid i chi eu claddu ddwywaith eu taldra; hynny yw, os ydyn nhw'n mesur 4cm, byddan nhw'n claddu tua 7-8cm. Mae hyn yn bwysig iawn gan y bydd yn caniatáu iddynt gael gwell datblygiad.

Ac os ydym yn siarad am y gwahaniad rhwng bylbiau, y delfrydol yw parchu'r un a nodir ar y pecyn. Ond os ydych chi eisiau ryg trwchus, rhowch nhw yn agosach at ei gilydd.

Cadwraeth

Pan fyddant yn gorffen blodeuo gallwch chi wneud dau beth:

  • Gadewch y bylbiau lle maen nhw a pheidiwch â'u dyfrio tan y gwanwyn.
  • Neu ewch â nhw allan a'u cadw mewn lle oer, sych.

Gwneud? Wel, os yw'r gaeaf yn gynnes-gynnes, heb rew neu'n wan iawn, ni fydd unrhyw beth yn digwydd iddyn nhw trwy eu cael yn y potiau neu'r priddoedd. Ond os ydyn nhw'n oer iawn, gyda rhew sylweddol a / neu helaeth, mae'n werth eu hatal.

Blodyn hyacinth pinc

A chyda hyn rydyn ni'n gwneud. Gobeithio eich bod wedi dysgu llawer o'r blodau godidog hyn.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.