Beth yw symptomau diffyg neu ddyfrhau gormodol?

Rhaid dyfrio'r fficws yn aml

Rydw i dyfrio llawer fy planhigion pot? Cyn bod angen mwy o ddŵr arnynt, ond nawr gydag oerfel a marweidd-dra eu datblygiad, mae eu hanghenion yn is, mae rhai hyd yn oed yn cynnal lleithder y swbstrad am wythnosau, a ddylwn i eu dyfrio? Beth os byddaf yn digwydd? Beth yw symptomau gorlifo? Ac o'i ddiffyg?

Mae dyfrhau yn un o'r allweddi i lwyddiant tyfu planhigion a'n gardd mewn potiau. Mewn erthygl flaenorol dywedais wrthych am y argymhellion ar gyfer dyfrhau, y tro hwn byddwn yn gweld y symptomau sy'n dangos y planhigyn pan nad yw'r dyfrhau'n ddigonol a sut y gallant wella.

diffyg dŵr mewn planhigion

Mae smotiau brown yn ymddangos ar y dail

diffyg hylif mewn planhigion mae’n broblem ddifrifol iawn, yn enwedig yn ystod yr haf pan mae’n boeth ac, felly, po fwyaf o ddŵr sydd ei angen arnynt. Yn y misoedd hynny, mae'r tir yn sychu'n llawer cyflymach nag mewn unrhyw dymor arall o'r flwyddyn, felly mae'n rhaid i ni dalu llawer mwy o sylw i ddyfrhau.

Symptomau

 • Mae'r dail yn ddiflas, yn ddiflas eu lliw.
 • Mae'r tomenni neu'r ymylon wedi'u sychu.
 • Maen nhw'n cyrlio i fyny.
 • Maen nhw'n felyn.
 • Maen nhw'n cwympo i ffwrdd neu'n mynd yn limp.
 • Maen nhw'n erthylu'r blodau.
 • Ymddangosiad plâu (bygiau bwyd a llyslau yw'r rhai mwyaf cyffredin).

Yn ogystal â hyn, bydd pridd yn edrych ac yn teimlo'n sych iawn, hyd yn oed wedi cracio. Os yw'r planhigyn mewn pot, pan fyddwn yn ei godi byddwn yn sylweddoli ei fod yn pwyso llawer llai nag y mae'n pwyso ychydig ar ôl dyfrio.

Triniaeth

Sut mae planhigyn sych yn gwella oherwydd nad oes ganddo ddŵr? Credwch neu beidio, mae'n syml iawn, iawn. does ond rhaid i chi ddyfrio. Mae'n rhaid i chi socian y ddaear. Ond gan nad yw hyn weithiau'n hawdd, gan y gallai fod mor sych nes ei fod eisoes wedi dod yn ddiddos, yr hyn y byddwn yn ei wneud yw cymryd y planhigyn a boddi'r pot mewn cynhwysydd â dŵr, lle byddwn yn ei adael am tua hanner awr.

Os yw ar y ddaear, bydd y ddaear yn cael ei drilio o amgylch y planhigyn. Hefyd, mae'n rhaid i chi wneud a grât coeden fel pan dywalltir dwfr arno, y bydd yn aros yn agos at y coesyn. Ac yna bydd yn cael ei dyfrio.

Wedi hynny, bydd yn rhaid cynyddu amlder dyfrhau.

Os bydd unrhyw bla, bydd pryfleiddiad penodol yn cael ei roi arno. Er enghraifft, os oes gennych chi bygiau bwyd, bydd yn cael ei drin â phryfleiddiad gwrth-fygiau bwyd. Gallwch hefyd ei drin â meddyginiaeth ecolegol, fel daear diatomaceous.

gormod o ddŵr mewn planhigion

sut i asideiddio dŵr dyfrhau

dŵr dros ben Mae'n broblem llawer, llawer mwy difrifol na'r un flaenorol, gan fod y difrod a ddioddefir gan y gwreiddiau yn fwy difrifol. Am y rheswm hwn, o'r fan hon rwyf bob amser yn hoffi argymell yr un peth: os oes gennych blanhigyn mewn pot, peidiwch â rhoi plât oddi tano, oni bai eich bod yn mynd i'w ddraenio ar ôl dyfrio; ac os oes amheuaeth, gwiriwch leithder y pridd cyn ychwanegu dŵr eto.

Symptomau

 • Yn gyntaf, mae'r dail yn troi'n felyn.
 • Yn dilyn hynny, maent yn cwympo i ffwrdd.
 • Gellir arsylwi pydredd bôn.
 • Yn y pridd, gall verdina neu fadarch dyfu.

gormodedd o Dŵr yw un o brif achosion marwolaeth ein planhigion mewn potiau., yn benodol, pydru ei wreiddiau.

Mae lleithder y swbstrad yn sylweddol. Os yw'r pridd yn llaith (ddim yn wlyb) mae'n well peidio â dyfrio. Cofiwch hefyd fod potiau plastig yn dal lleithder yn hirach na photiau clai.

Triniaeth

Os yw planhigyn yn dechrau dangos symptomau gorlifo, yn gyntaf gwiriwch nad yw twll draenio'r pot yn rhwystredig. Os ydyw, dad-lenwi a pheidiwch â dyfrio am ychydig ddyddiau. Os na allwch ei ddad-lenwi'n hawdd, tynnwch y bêl wreiddiau o'r pot, a gwella ei draeniad trwy osod graean, darnau cerameg, cerrig ... ar waelod y pot. Yna dychwelwch y bêl wreiddiau i'w lle. Peidiwch â dyfrio am ychydig ddyddiau.

Os nad yw'n rhwystredig ac eisoes wedi colli rhan o'i ddail, gallwch geisio adfer y planhigyn gan dynnu'r bêl wreiddiau o'r pot yn ofalus, rydych chi'n ei lapio mewn sawl haen o bapur cegin amsugnol, a'i adael felly am 24 awr. Os yw'r dail yn mynd yn soeglyd, ychwanegwch rai newydd. Yna dychwelwch y planhigyn i'r pot a pheidiwch â'i ddyfrio am sawl diwrnod.

Sut i osgoi problemau sy'n gysylltiedig â dyfrhau?

Mae nifer o bethau y gallwn eu gwneud i osgoi problemau. Maent fel a ganlyn:

 • Plannwch y planhigion mewn pridd sy'n addas ar eu cyfer: os ydynt yn suddlon, meddyliwch y dylent dyfu mewn pridd neu dir gyda draeniad rhagorol, fel y byddent pe byddent yn cael eu cadw mewn cymysgedd o fawn a perlite mewn rhannau cyfartal. Mwy o wybodaeth yma.
 • Os ydyn nhw'n mynd i fod mewn potiau, dewiswch y rhai sydd â thyllau yn eu gwaelod. Mae'r rhai nad oes ganddynt rai yn berygl i'r planhigion gan fod y risg iddynt farw o ddŵr gormodol yn uchel iawn.
 • Gwiriwch leithder y pridd cyn dyfrio. Gallwch wneud hyn trwy osod ffon bren yn y ddaear. Os daw pridd sy'n glynu allan wrth ei dynnu, nid oes rhaid i chi ei ddyfrio oherwydd bydd yn golygu ei fod yn wlyb.

Os ydych chi am greu system o dyfrio awtomatig gartref Er mwyn osgoi problemau gormod o ddŵr neu brinder, cliciwch ar y ddolen yr ydym newydd eich gadael oherwydd bydd yn ddefnyddiol iawn.


25 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   Viviana meddai

  Helo, edrychwch beth sy'n digwydd yw fy mod i wedi prynu geraniwm neis iawn tua phymtheng niwrnod yn ôl ond yn yr wythnos gyntaf rhoddwyd dail mawr tôn felynaidd arno ond nid oedden nhw'n bwyntiau ond y ddeilen gyfan yn cychwyn o'r ymyl a'r rhai oedd newydd ei eni yn dod allan yn hollol felyn sylwais nad oedd gan y cynhwysydd lle nad oedd tyllau ynddo a'r ddaear byth sychu felly fe wnes i ei drawsblannu, ond nawr mae'n waeth oherwydd bod y dail nid yn unig yn felyn ond hefyd mae ganddyn nhw ymylon tost a brown a'r holl blodau roeddwn i wedi gwywo ac ni agorodd y blagur, fe wnaethant droi'n felyn a chawsant eu tynnu, ac nid wyf yn gwybod ai diffyg dŵr ydyw, rwyf wedi ei gael ers pythefnos a dim ond unwaith yr wyf wedi ei ddyfrio oherwydd yr hyn a ddywedodd am y cynhwysydd blaenorol Nid oedd ganddo dyllau felly roeddwn i'n meddwl ei bod yn well peidio â'i wlychu mwyach, hynny yw, dim ond unwaith yr wythnos yr wyf yn ei ddyfrio ond mae'n geraniwm ac nid wyf yn gwybod ai dyna'r iawn. dyfrio, wel rydw i yn Bogota ac mae'r hinsawdd yn oer ond mae'r planhigyn y tu mewn iddo a'r tŷ ... maen nhw hefyd wedi dweud wrtha i mai diffyg haul ydyw oherwydd y gwir yw os yw'n rhoi llawer o olau dydd ond nid haul fel y cyfryw, oherwydd yr hinsawdd

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Viviana.
   Mae'n arferol i'w dail gael eu gwywo ar ôl dioddef gormod o ddyfrio o ganlyniad i'r ffaith nad oes gan y pot dyllau ar gyfer draenio dŵr. Fy nghyngor i yw gwirio'r lleithder cyn dyfrio eto. Sut ydych chi'n ei wneud? Hawdd iawn:
   -Gosod ffon bren denau i'r gwaelod.
   -Os yw'n dod allan yn lân yn ymarferol pan fyddwch chi'n ei dynnu, mae hynny oherwydd bod y ddaear yn sych; Ar y llaw arall, os yw'n dod allan gyda llawer o bridd ynghlwm, mae hynny oherwydd ei fod yn llaith.

   Mae'n debygol y bydd y dail yn cwympo i ffwrdd, ond yna fesul tipyn dylai wella.

   A cyfarch.

 2.   olgui meddai

  Helo, mae gen i goeden lemwn 80 cm mewn pot ar y teras. Dechreuodd rhyw fath o staeniau ymddangos ond mae fel petai'r dail wedi'u plicio mewn darnau bach a dim twll yn cael ei wneud, mae'r blodau'n cwympo a'r coed lemwn bach yn aros hefyd. beth allai fod? diolch.

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Olgui.
   Gallai fod yn ffwng, y gallwch ei drin ag unrhyw ffwngladdiad systemig.
   Cyfarchion 🙂

 3.   olgui meddai

  Helo Monica, diolch yn fawr iawn, ond dywedwyd wrthyf yn y ganolfan arddio ei fod yn ddyfrhau gormodol a'r gwerthwr blodau yn ddiofyn. Rwy'n golygu nad wyf yn glir iawn amdano, a chymerais y dail i'r ddau ohonynt. Fe wnaethant ddweud wrthyf nad oedd ganddyn nhw fygiau na ffyngau. Ac nid wyf yn gwybod beth i'w wneud oherwydd bod y blodau'n dal i gwympo. Felly hoffwn gael lemongrass. Diolch.

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Olgui.
   Pa mor aml ydych chi'n ei ddyfrio? Mae angen dyfrio'r goeden lemwn yn aml, ond osgoi gadael y swbstrad neu'r pridd dan ddŵr. Yn gyffredinol, argymhellir dyfrio tua 3 gwaith yr wythnos yn yr haf, ac 1 neu 2 yr wythnos weddill y flwyddyn.
   Mae ffyngau yn ymddangos oherwydd gormod o leithder, felly bydd ei drin â ffwngladdiad yn helpu i'w hatal.
   A cyfarch.

   1.    olgui meddai

    Diolch am bopeth. Gwnaf.

    1.    Monica Sanchez meddai

     Cyfarchion i chi 🙂

 4.   Maggie meddai

  Helo, mae gen i wahanol blanhigion ond mae pob planhigyn dan do yn eu newid o gartref yn unig, ond dwi ddim yn gwybod beth sydd o'i le ar fy broga bach, mae'r dail melyn yn dechrau troi ond nid y dail newydd ac mae rhai yn troi ychydig yn frown o'r ymylon, rydw i'n ei wneud yn anghywir. Rwy'n caru fy mhlanhigion yn fawr iawn ac rydw i eisiau eu gweld bob amser yn wyrdd a hardd

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo, Maggie.
   Pa mor aml ydych chi'n eu dyfrio? Gall gormodedd o ddŵr achosi ymddangosiad smotiau melyn ar y dail.
   Argymhellir prynu lleithder y ddaear cyn dyfrio, gan gyflwyno ffon bren denau; Os byddwch chi'n ei dynnu, mae'n dod allan gyda swbstrad glynu, mae hynny oherwydd ei fod yn wlyb ac, felly, nid oes raid i chi ddyfrio.
   A cyfarch.

 5.   Titi meddai

  Helo
  Mae gen i goeden yn fy ngardd, mae'n ddosbarth taranau, mae hi eisoes yn flynyddoedd oed, roedd hi'n ddeiliog iawn ac yn wyrdd iawn, ond yn ddiweddar mae'r dail yn cwympo; mae ganddo lawer o ganghennau eisoes yn sych, ond ar y llaw arall mae ganddo hefyd ysgewyll o frigau newydd, wn i ddim beth sydd o'i le arno, wn i ddim a ydw i'n ei ddyfrio gormod neu nad oes ganddo ddŵr. Fel rheol, hyd y gwn i, go brin bod y taranau yn cwympo oddi ar y dail, ond mae fy un i yn mynd yn flewog, wn i ddim beth i'w wneud

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo, Titi.
   Ydych chi wedi gwirio a oes ganddo unrhyw bla? Mae'n anghyffredin i goeden daranau fod yn rhedeg allan o ddail. Pa mor aml ydych chi'n ei ddyfrio? Os yw'r pridd yn sych iawn, fe'ch cynghorir i'w ddyfrio ddwywaith neu dair yr wythnos yn yr haf, a phob 5-6 diwrnod weddill y flwyddyn.
   A cyfarch.

 6.   yllen fornica meddai

  Mae gen i asalea corrach wnes i ei brynu 20 diwrnod yn ôl; wythnos ar ôl i mi ei brynu, fe wnes i ei drawsblannu ac ychwanegu hanner tabled nitro-blanhigyn at botyn canolig ar y trydydd diwrnod. Sylwais fod y dail i gyd wedi gwywo; roeddwn i eisiau i chi ddweud wrthyf os oes gen i obaith ei adfer ac rydw i ei newid eto o dir ond nid wyf wedi gweld unrhyw newid !!!

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Yllen.
   Rwy'n argymell eich bod chi'n rhoi dyfrio da iddo, yn gydwybodol. Ychwanegwch fwy o ddŵr nag y byddech chi. Gyda hyn mae'n bosibl glanhau'r gwreiddiau, gan ddileu gwrtaith gormodol.
   Tynnwch yr holl rannau sych, ac yna mae'n rhaid i chi aros a'i ddyfrio o bryd i'w gilydd (dim mwy na thair gwaith yr wythnos).
   Luck.

 7.   dahiana meddai

  Helo. Dwi angen help gyda fy asalea. Fe wnaethant ei roi i mi pan oeddwn yn brydferth, edrychais am y gofal angenrheidiol fel na fyddai'r un peth yn digwydd i mi gyda'r un blaenorol, ond ar ôl 20 diwrnod dechreuodd y dail gwympo a'r blodau'n gwywo. Nawr nid oes ganddo ychwaith. A allech fy helpu i'w gael yn ôl os oes siawns? Diolch!

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Dahiana.
   Mae'r asalea yn blanhigyn nad yw'n hoffi calch. Os yw'r dŵr dyfrhau yn galed iawn, mae'n bwysig gwanhau hylif hanner lemwn mewn 1l o ddŵr, ac yna ei ddyfrio ag ef. Dylai amlder dyfrhau fod 2 i 3 gwaith yr wythnos yn yr haf, a dim mwy na 2 / wythnos weddill y flwyddyn.
   Er mwyn eich helpu ymhellach, rwy'n argymell ei ddyfrio â hormonau gwreiddio cartref (yma yn esbonio sut i'w cael).
   A cyfarch.

 8.   Alberto meddai

  Helo sut mae pethau? Ychydig ddyddiau yn ôl, prynais 2 goeden ar-lein, jacaranda a thabanin, ond cymerodd y parsel bron i wythnos i'w danfon, a'r gwir yw ei fod wedi effeithio arnynt ers iddynt golli'r mwyafrif helaeth o ddail a gadawyd melynaidd i rai. tôn. Fe wnaeth y person a'u gwerthodd i mi fy nghynghori i'w rhoi mewn bwcedi o ddŵr am 2 neu 3 diwrnod, ond ar ôl diwrnod sylwais fod rhai dail a changhennau wedi dechrau troi'n ddu yn ogystal â phydru. Nid wyf yn gwybod a ellir eu hachub o hyd.

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Alberto.
   Yn ystod yr ychydig ddyddiau cyntaf mae'n arferol iddyn nhw fynd ychydig yn hyll, ond yn aml mae eu rhoi mewn cynhwysydd o ddŵr yn gwneud mwy o ddrwg nag o les iddyn nhw.
   Rwy'n argymell eu plannu mewn potiau â phridd, a pheidio â'u dyfrio nes bod 4-5 diwrnod wedi mynd heibio.
   Ac i weld sut maen nhw'n ymateb.
   A cyfarch.

 9.   John meddai

  Helo, diwrnod da iawn, braf cwrdd â chi, Juan ydw i ac mae fy achos nesaf, mae gen i 2 bot, un wedi'i wneud o glai mawr a'r llall wedi'i wneud o blastig bach, yn y ddau maen nhw wedi'u gwneud o moringa, y clai potiau, mae'r planhigyn neu'r goeden yn fwy melyn ac yn deneuach. Mae'r boncyff y mae'r un plastig yn y ddau yn parhau i egino naddion, dwi eisiau gwybod a oes diffyg dŵr arno neu nad oes ganddo ddraeniad da gan nad yw'r pren yn rhwystredig

  1.    Monica Sanchez meddai

   Hi, Juan.
   Oes, os nad oes ganddo dyllau, mae'n debyg ei fod yn ormod o ddŵr. Yn ddelfrydol, trosglwyddwch ef i bot sydd ag o leiaf un twll y gall y dŵr ddianc trwyddo.
   A cyfarch.

 10.   michelle meddai

  Helo, mae gen i broblem gyda Peperomia Argyreia, rydw i wedi sylwi bod ei ddail wedi mynd yn ddiflas ac wedi gwywo ac ar rai dail ar y cefn mae ganddyn nhw smotiau bach brown, fel dotiau, unrhyw argymhellion?

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Michelle.
   Ydych chi wedi gwirio a oes ganddo unrhyw bla? Pa mor aml ydych chi'n ei ddyfrio? Mae'r Peperomi Mae'n blanhigyn eithaf cain yn gyffredinol, nad yw'n hoffi gormod o ddŵr ac mae'n rhaid ei amddiffyn rhag yr oerfel 😉
   Cyfarchion.

 11.   Ond meddai

  Helo, mae gen i seren ffederal y gwnaethon nhw ei rhoi i mi 10 diwrnod yn ôl, 2 ddiwrnod yn ôl, fe wnes i ei thrawsblannu i mewn i bot mwy a sylwi ar y pryd bod y dail isaf wedi dechrau limpio a bod rhai ohonyn nhw'n troi'n felyn ac yn troi, a dyna ni. ond mae arnaf ofn y bydd yn marw. Beth all fod?

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Ale.

   Mae'n arferol i rai planhigion ymateb fel hyn ar ôl trawsblaniad. Un cwestiwn yn unig: pan wnaethoch chi ei ddyfrio, a wnaethoch chi arllwys dŵr arno nes bod y ddaear gyfan wedi gwlychu? Mae'n bwysig ei fod yn gorwedd nes iddo ddod allan trwy'r tyllau yn y pot.

   yma Mae gennych ffeil a gofal y planhigyn rhag ofn bod gennych ddiddordeb.

   Cyfarchion.

 12.   melisa meddai

  Helo!! Wythnos yn ôl, prynais flodyn ffederal ond fe ddechreuodd grwydro ... allwn i fod wedi ei ddyfrio lawer? Darllenais fod yn rhaid ichi ei ddyfrio oddi isod a gwnes yn uniongyrchol ar y planhigyn, ai dyna ydyw? Sut alla i ei gael yn ôl? Diolch!