Y peiriannau torri lawnt gorau

A ydych eisoes wedi hau eich lawnt? Yna dylech chi wybod y bydd yn rhaid i chi ofalu amdano o bryd i'w gilydd o hyn ymlaen. Ni fydd ei gynnal a'i gadw yn anodd, oherwydd mewn gwirionedd gyda dyfrio yn amlach neu'n llai aml, cyfraniadau gwrtaith yn rheolaidd, a wrth basio'r peiriant torri gwair o bryd i'w gilydd gallwch gael carped gwyrdd iach a hardd iawn.

Daw'r broblem pan fydd yn rhaid i chi brynu, yn union, peiriant torri gwair. Mae yna sawl math ac mae pob un wedi'i gynllunio i weithio'n dda ar lawnt sydd â nodweddion penodol. Er mwyn osgoi gwario arian ar fodel nad yw'n arwain at fod yr un iawn i chi, edrychwch ar ein dewis wrth ichi ddarllen y cyngor a gynigiwn i chi.

Beth yw'r peiriannau torri lawnt gorau?

Gwerthu
Peiriant torri gwair Einhell ...
1.856 Barn
Peiriant torri gwair Einhell ...
 • Addasiad uchder torri gydag un olwyn 3 lefel
 • Mae rheilen blygu yn caniatáu storfa arbed gofod
 • Blwch casglu glaswellt wedi'i dorri 30l
Cartref a Gardd Bosch ...
1.165 Barn
Cartref a Gardd Bosch ...
 • Y peiriant torri lawnt ARM 3200: y peiriant torri lawnt cyffredinol pwerus
 • Mae'n cynnig tri gosodiad uchder torri (20-40-60mm), tra bod y crib glaswellt arloesol yn galluogi torri'n agos at ymylon ar hyd waliau a ffensys.
 • Mae angen llai o wagio'r fasged laswellt fawr 31-litr, tra bod y modur pwerus 1200W yn sicrhau torri'n ddiymdrech, hyd yn oed mewn glaswellt uchel.
Gwerthu
BEMW451BH DU + DECKER ...
3.784 Barn
BEMW451BH DU + DECKER ...
 • Peiriant torri gwair pwerus 1200W 32cm gyda handlen newydd wedi'i dylunio'n ergonomegol
 • Llafn perfformiad uchel newydd gyda 80% yn fwy o gapasiti codi
 • Y gorau ar gyfer cynnal lawntiau hyd at 300m2, ardal sy'n cyfateb i 1,5 cwrt tennis
Einhell GC-EM 1030/1 -….
2.893 Barn
Einhell GC-EM 1030/1 -….
 • Perfformiad uchel ar gyfer swyddi torri manwl diolch i'w fodur carbon cychwyn cyflym pwerus 1000W
 • Peiriant torri gwair ysgafn a defnyddiol diolch i'w olwynion mawr, yn enwedig ysgafn ar y gwair a phlastig solet ac o ansawdd uchel
 • Gollwng cefn arbennig ar gyfer lefel uchel o gasgliad y bag casglu
Sbrint 460SPX...
547 Barn
Sbrint 460SPX...
 • Peiriant gasoline Briggs Stratton 140.cc 575ex gyfres ddibynadwy, pwerus a hawdd i'w gychwyn
 • Ymarferoldeb 4-mewn-1: gollwng a gorchuddio bag, cefn ac ochr
 • Mae'r sbrint 460spx yn cynnwys handlen wedi'i phadio ag ewyn ergonomig y gellir ei haddasu i 3 uchder; Gellir ei blygu'n hawdd i'w storio i leihau gofod gwerthfawr

Ein dewis

Einhell GC-HM 30 - Peiriant torri lawnt â llaw

Os oes gennych lawnt gymharol fach, hyd at 150 metr sgwâr, gyda'r peiriant torri lawnt llaw hwn byddwch yn gallu ei gael fel yr oeddech bob amser eisiau gan y gallwch addasu uchder y toriad o 15 i 42mm.

Gan fod ganddo led torri o 30cm a thanc gyda chynhwysedd o 16 litr, mewn llai o amser nag yr ydych chi'n meddwl y gallwch chi ei gael yn barod. Mae'n pwyso 6,46kg.

Bosch ARM 32 - Peiriant torri lawnt trydan

Pan fydd gennych lawnt o tua 600 metr sgwâr, mae'n rhaid i chi feddwl am brynu peiriant torri lawnt sy'n gwneud i'r gwaith cynnal a chadw fod yn haws ac yn fwy cyfforddus. A dyna beth rydych chi'n mynd i'w gyflawni gyda'r model hwn gan Bosch.

Gyda lled torri o 32cm, ac uchder y gellir ei addasu o 20 i 60mm, bydd torri gwair ag ef bron fel mynd am dro. Mae ganddo danc 31 litr, sy'n fwy na digon fel nad oes rhaid i chi fod yn ymwybodol iawn ohono, ac mae'n pwyso 6,8kg.

MTD Smart 395 PO - Peiriant torri lawnt petrol

Os yw'ch lawnt yn fawr iawn, hyd at 800 metr sgwâr, yr hyn sydd ei angen arnoch chi yw peiriant torri lawnt y gallwch chi weithio gydag ef fwy neu lai yn rhydd, fel y model MTD hwn sy'n rhedeg ar gasoline. Ar ôl i'r tanc gael ei lenwi â thanwydd ac olew, gallwch ei ddefnyddio am amser hir.

Ei led torri yw 39,5cm, ac mae ganddo uchder addasadwy o 36 i 72mm. Gyda bag 40 litr, rydych yn sicr o fod eisiau torri'ch lawnt yn amlach 😉.

Gardena R70Li - Peiriant torri lawnt robot

Hoffech chi i rywun neu rywbeth dorri'ch lawnt wrth wneud pethau eraill? Wel, gallwch chi roi'r gorau i freuddwydio 🙂. Gyda pheiriant torri gwair robotig fel Gardena bydd gennych ardd ysblennydd, a'r hyn sy'n fwy diddorol, diymdrech wrth iddo berfformio ar ei orau ar lawntiau hyd at 400 metr sgwâr.

Gellir addasu ei uchder o 25 i 46mm, ac mae'n gweithio gyda batri lithiwm-ion nad oes ond angen ychydig dros awr i'w wefru'n llawn a chebl perimedr 200-metr (y ddau wedi'u cynnwys). Mae'n pwyso cyfanswm o 7,5kg.

Cadét Cub LT2NR92 - Tractor lawnt

Y peiriant torri gwair Cadet Cub yw'r offeryn delfrydol ar gyfer gerddi oddeutu 2500 metr sgwâr. Mae'n caniatáu ichi weithio yn y ffordd fwyaf cyfforddus posibl: eistedd mewn sedd un darn y gallwch ei haddasu'n hydredol mewn 4 safle.

Mae ganddo led torri o 92cm, ac uchder y gallwch chi ei addasu o 30 i 95mm. Mae'r cychwyn yn drydanol, ac mae'r tyniant yn hydrostatig, trwy bedal deuol. Mae ganddo danc tanwydd 3,8 litr a bag casglu glaswellt 240l. Cyfanswm ei bwysau yw 195kg.

Ni ddarganfuwyd unrhyw gynhyrchion.

Beth yw manteision ac anfanteision y gwahanol fathau o beiriant torri gwair?

Fel y gwelsom, mae yna sawl math a llawer o wahanol fodelau. Gan nad yw pob un ohonynt yn gweithio yr un peth, dyma dabl gyda phrif nodweddion pob un a fydd, gobeithio, yn ddefnyddiol wrth ddewis un neu'r llall:

 Llaw Trydan Gasoline Peiriant torri gwair robotig Peiriant torri gwair lawnt
Modur - Trydan O nwy Yn rhedeg ar fatri Hydrostatig neu ffrwydrad
Lled torri 30 i 35cm 30 i 35cm 35 i 45mm 20 i 30cm 70 i 100cm
Uchder torri 10 i 40mm 20 i 60mm 20 i 80mm 20 i 50mm 20 i 95mm
Power - 1000-1500W Tua 3000-4000 W. O 20 i 50W 420cc
Dim ceblau? ie Yn dibynnu ar y model ie Na ie
Gallu O 15 i 50l O 20 i 40l O 30 i 60l - O 100 i 300l
Arwyneb a argymhellir Hyd at 200 metr sgwâr 150 i 500 metr sgwâr 300 i 800 metr sgwâr 200 i 2000 metr sgwâr  1000-4000 metr sgwâr

Peiriant torri lawnt â llaw

Mae'r peiriant torri gwair yn offeryn da ar gyfer lawntiau bach

Mantais

Y peiriant torri lawnt â llaw Dyma'r offeryn delfrydol pan fydd gennych lawnt fach nad yw'n fwy na 200 metr sgwâr. Gyda thanc o tua 15-50 litr, yn dibynnu ar y model, a lled torri o tua 35cm, gallwch chi gyflawni tasgau cynnal a chadw heb ormod o ymdrech a chyda rhyddid llwyr.

Anfanteision

Y broblem gyda'r mathau hyn o offer yw bod yr egni y mae angen iddo ei weithredu yn dod o'ch corff eich hun; sef, chi yw modur y peiriant torri lawnt â llaw. Mae hyn yn golygu, os nad oes gennych lawer o gryfder braich a / neu os oes gennych lawnt fawr, gallwch chi flino'n gymharol gyflym.

Peiriant torri gwair lawnt trydan

Mae peiriant torri lawnt trydan yn dda i'w gadw'n lân

Mantais

Mae'r peiriant torri lawnt trydan yn angenrheidiol iawn pan fydd gennych lawnt o 150 i 500 metr sgwâr, ers hynny gallwch fod wedi torri hyd yn oed yr ymylon yn berffaith. Mae tanc y math hwn o fodel fel arfer yn 20 i 40 litr, felly ni fydd yn rhaid i chi ei wagio'n aml. Hefyd, mae'r modur yn ddigon pwerus i dorri glaswellt tal hyd yn oed.

Anfanteision

Er y gallech chi bron ddweud mai dim ond pethau da sydd gan y peiriant torri gwair hwn, y gwir amdani yw hynny gall cynhwysedd eich bag fod yn fach os yw'r lawnt yn fawr.

Peiriant torri gwair lawnt gasoline

Mae'r peiriant torri lawnt trydan yn offeryn da

Mantais

Y peiriant torri lawnt gasoline mae'n rhoi llawer o ryddid i chi. Mae'n caniatáu ichi gael eich lawnt o hyd at 800 metr sgwâr ar yr uchder rydych chi ei eisiau, a heb yr angen am unrhyw gebl. Rydych chi'n llenwi'r tanciau nwy ac olew ac yn cyrraedd y gwaith. Mae'r bag casglu glaswellt yn 30 i 60l, yn dibynnu ar y model, felly rydych chi'n sicr o gael llawer o hwyl yn cadw'ch carped gwyrdd mewn cyflwr da.

Anfanteision

Mae'r broblem sydd gan y modelau hyn yn gysylltiedig â'r injan a'i chynnal. O bryd i'w gilydd mae'n rhaid newid yr olew, y mae'n rhaid iddo fod yn benodol ar gyfer peiriannau peiriannau torri lawnt, a cheisiwch ddefnyddio tanwydd glân newydd bob amser, fel arall bydd bywyd defnyddiol yr offeryn yn cael ei leihau.

Peiriant torri gwair robotig

Mae'r peiriant torri lawnt robotig yn ddelfrydol ar gyfer gerddi

Mantais

Y peiriant torri lawnt robotig mae'n ddiddorol iawn, iawn pan nad oes gennych amser i dorri'r lawnt. Mae'n gweithio gyda batri sy'n gwefru mewn amser byr (fel arfer mewn awr), a thra ei fod yn gweithio gallwch chi fanteisio ar yr amser rhydd i wneud pethau eraill. Felly os oes gennych ardd wastad o tua 200-2000 metr sgwâr a'ch bod yn brysur iawn, heb amheuaeth mae'r math hwn o beiriant torri gwair yn un perffaith i chi.

Anfanteision

Mae'r pŵer yn isel ar y cyfan, felly ni argymhellir ei ddefnyddio ar lethrau serth neu ar lawnt gyda glaswellt tal iawn oherwydd gallai gael ei niweidio.

«]

Peiriant torri gwair lawnt

Mae'r peiriant torri gwair marchogaeth ar gyfer gerddi mawr iawn

Mantais

Gweithio gyda pheiriant torri gwair marchogaeth mae'n esgus perffaith i gael gardd yn union fel rydych chi ei eisiau o sedd y cerbyd. Fe'i cynlluniwyd i berfformio ar ei orau ar arwynebau mawr iawn, o 1000 i 4000 metr sgwâr, felly gellir ei ddefnyddio hyd yn oed ar gyrsiau golff. Mae'r tanc casglu gwair tua 200 litr, felly efallai mai dim ond pan fyddwch chi wedi gwneud y bydd angen i chi ei wagio.

Anfanteision

Nid yw'n hawdd cynnal a chadw. Pryd bynnag y byddwch chi'n prynu teclyn neu beiriant, rhaid i chi ddarllen y llawlyfr, ond yn achos y tractor lawnt, mae'r darlleniad hwn yn bwysicach os yn bosibl. Mae'n rhaid i chi newid yr olew bob hyn a hyn, gwirio bod y ddwy lafn, y brêc, a'r injan ei hun mewn cyflwr perffaith; Storiwch ef mewn lle oer, sych, wedi'i amddiffyn rhag yr haul, a'i lanhau o bryd i'w gilydd.

Ble i brynu peiriant torri gwair?

Mae'r peiriant torri lawnt yn hanfodol i gael gardd ysblennydd

Amazon

Ar Amazon maen nhw'n gwerthu popeth. Os ydym yn siarad am beiriannau torri gwair, mae ei gatalog yn eang iawn, iawn, gan ddod o hyd i bob math am brisiau gwahanol. Er enghraifft, gallwch gael llawlyfr un ar gyfer 60 ewro, neu dractor lawnt am fwy na 2000 ewro. Mae'n hawdd dewis un, ers hynny Mae'n rhaid i chi ddarllen y ffeil cynnyrch a'r farn y mae wedi'i chael gan brynwyr eraill i'w phrynu ac aros i'w derbyn gartref.

bricodepot

Yn Bricodepot mae ganddyn nhw gatalog bach ond diddorol o beiriannau torri gwair lawnt trydan a gasoline. Maent yn gwerthu modelau o frandiau adnabyddus fel McCulloch, am brisiau yn amrywio o 69 i 500 ewro. Er mwyn ei gaffael mae'n rhaid i chi fynd i siop gorfforol.

Leroy Merlin

Yn y Leroy Merlin mae ganddyn nhw gatalog helaeth iawn o beiriannau torri gwair, y maen nhw'n eu diweddaru'n rheolaidd. Mae'r prisiau'n amrywio o 49 i 2295 ewro, a gallwch eu prynu naill ai mewn siop gorfforol neu ar-lein.

Wallapop

Yn Wallapop maen nhw'n gwerthu cynhyrchion ail-law am brisiau da. Os dewch chi o hyd i rywbeth yr ydych chi'n ei hoffi, peidiwch ag oedi cyn gofyn i'r gwerthwr am fwy o luniau a / neu wybodaeth o'r un peth os credwch ei fod yn angenrheidiol.

Gobeithio eich bod wedi gallu dod o hyd i'r peiriant torri gwair sy'n gweddu orau i'ch anghenion 🙂.