Sut i ofalu am zinnias mewn potiau?

zinnias mewn potiau

Mae zinnias, neu flodau papur, yn un o'r rhai unflwydd mwyaf poblogaidd a hawdd ei dyfu. Mae ei flodau bach siriol, tebyg i dahlias, yn berffaith ar gyfer tyfu mewn cynwysyddion a gerddi. Mae llawer o bobl yn meddwl tybed a yw gofal y zinnias mewn potiau newid mewn perthynas â'r ddaear.

Am y rheswm hwn, rydyn ni'n mynd i gysegru'r erthygl hon i ddweud wrthych chi am ofalu am zinnias mewn potiau a pha agweddau y mae'n rhaid i chi eu hystyried fel eu bod yn tyfu'n gywir.

Gofal Sinnia Potted

gofal blodau papur

Yn gyntaf oll, y peth mwyaf diddorol am zinnias yw eu blodau, felly mae'n rhaid i chi wybod eu bod yn blodeuo yn y gwanwyn nes bod y misoedd oerach yn dechrau. Felly, zinnias yw'r planhigion gorau ar gyfer amgylcheddau cynnes. Dylech chwilio am ardaloedd llachar o'r ardd sy'n cael eu cysgodi rhag y gwynt. Wrth gwrs, er bod angen llawer o olau arnynt, ni ddylid eu hamlygu'n uniongyrchol.

O ran y swbstrad, gellir defnyddio un cyffredinol, ond argymhellir un penodol ar gyfer planhigion blodeuol. Hefyd, defnyddiwch wrtaith a wneir yn benodol ar gyfer planhigion blodeuol i helpu gyda blodeuo.

Agwedd allweddol ar ei amaethu yw amlygiad i olau'r haul. Mae'n blanhigyn sy'n hoffi tymheredd ysgafn a chynnes. Yr ystod tymheredd delfrydol ar gyfer zinnias yw rhwng 15ºC a 25ºC. Er ei fod yn cefnogi cysgod rhannol, mae angen iddo fod yn agored i olau haul uniongyrchol am o leiaf 6 i 8 awr.

Dyfrhau a ffrwythloni

gofal zinnia mewn potiau

O ran y pridd, mae angen swbstrad ysgafn arnynt. Bydd dyfrhau yn amrywio yn dibynnu ar p'un a yw mewn potiau, sydd rhaid iddo fod yn barhaus bob 2-3 diwrnod, neu ar y ddaear, a all fod â mwy o le mewn amser. Arwydd a all ddangos bod angen mwy o ddŵr ar blanhigyn yw ei fod yn dechrau colli ei ddail.

Os yw'n boeth iawn, bydd yn gwerthfawrogi dyfrio ychwanegol, ond dim gormod. Os daw'r pot dan ddŵr, gall achosi pydredd gwreiddiau ac arwain at farwolaeth y planhigyn. Y ffordd iawn o ddyfrio zinnia yw osgoi gwlychu ei ddail a'i flodau, gan y gall hyn achosi iddynt wywo'n gynamserol. Pan fyddant yn dechrau gwneud hyn, bydd angen eu tynnu.

Yn ystod y tymor blodeuo dylid ei gymhwyso gwrtaith arbennig ar gyfer planhigion blodeuol bob 15 diwrnod.

Mae zinnias yn hawdd i'w lluosogi trwy hadau yn y gwanwyn. Mae'r hadau'n cael eu cynaeafu unwaith y bydd y blodau'n dechrau pydru, rhaid aros nes bod y petalau'n hollol sych cyn tynnu'r hadau. Byddwch yn gweld sut y maent yn caffael naws dywyll. Gallwch eu storio am 2 flynedd yn y tywyllwch a heb lleithder.

Tyfu zinnias mewn pot

blodyn papur mewn pot

Os ydych chi eisiau plannu zinnias, dylech wneud hynny yn gynnar yn y gwanwyn. Ar ei gyfer, Gwlychwch y swbstrad gwely hadau a thaenellwch yr hadau drosto. Yna, rydych chi'n gorchuddio â mwy o swbstrad a dŵr. Bydd y rhain yn egino mewn tua 8 i 12 diwrnod, yn dibynnu ar y tymheredd amgylchynol. Dyna fydd yr amser perffaith i'w trawsblannu i'w lleoliad terfynol, boed mewn potiau, potiau, neu yn yr ardd.

Nid oes angen potiau mawr iawn ar zinnias, er y bydd yn amrywio yn dibynnu ar yr amrywiaeth a ddewisir. Nid yw tyfu mathau o gorrach yr un peth â thyfu zinnias cawr California.

Y peth cyntaf i'w wneud wrth blannu zinnias yw paratoi'r potiau a gorchuddio'r tyllau gyda rhai teils wedi torri er mwyn osgoi colli pridd. Fel hyn byddwn hefyd yn sicrhau bod y swbstrad rydyn ni'n ei roi yn y pot yn draenio'n dda. Gallwch chi dyfu gwahanol fathau gyda'i gilydd i greu cyfansoddiadau lliwgar iawn.

Plaau a chlefydau

Mae zinnias yn agored i afiechydon ffwngaidd amrywiol ac, unwaith y byddant yn digwydd, nid oes iachâd ar gyfer y planhigyn heintiedig. Pridd wedi'i ddraenio'n dda lle mae'r planhigion yn tyfu yw'r mesur ataliol gorau. Peidiwch â'u plannu'n orlawn gyda'i gilydd chwaith, ond gadewch le rhyngddynt fel y gall aer gylchredeg yn rhydd drwy'r dail. Peidiwch byth â dyfrio zinnias trwy wlychu'r rhannau o'r awyr, defnyddiwch dripper os yn bosibl, ac os na, dŵr fel bod y dŵr yn disgyn yn uniongyrchol ar waelod y planhigyn.

Os oes rhaid i chi dynnu planhigyn heintiedig, peidiwch â meddwl am ei daflu i'r bin compost hyd yn oed. Gall compostio planhigion heintiedig ledaenu clefydau. Dylid taflu sbesimenau afiach.

Nid yw zinnias yn imiwn i rai pyliau o bryfed: mae rhai ohonynt yn fwynwyr, pryfed gleision, gwiddon neu chwilod.

Nodweddion ac agweddau i'w hystyried

Maent yn un o'r rhywogaethau mwyaf lliwgar a hardd. Gellir eu tyfu yn yr ardd neu hyd yn oed dan do mewn ardaloedd sydd wedi'u goleuo'n dda. Mae'n blanhigyn sy'n frodorol i Fecsico, ac er ei fod fel arfer yn cael ei dyfu fel un blynyddol, y gwir yw ei fod yn lluosflwydd a all bara sawl tymor mewn hinsoddau heb rew. Mae gan ein prif gymeriad enwau eraill yn dibynnu ar y lleoliad, efallai eich bod wedi ei chlywed fel Papur Blodau neu Rhosyn Dirgel.

Nid yw'r planhigion yn fawr iawn, a hyd yn oed o dan yr amgylchiadau gorau mae'n arferol nad ydynt yn cyrraedd 90 cm o uchder. Mae'r dail yn hirgrwn, yn wyrdd tywyll eu lliw ac yn arw i'w cyffwrdd. Ond hyd yn oed fel planhigyn corrach, mae ei flodau hardd yn ei wneud yn ffefryn gyda llawer o arddwyr. Yn enwedig gan eu bod mor lliwgar, maen nhw'n dod â llawenydd i'r ardd o ddiwedd yr haf hyd at yr hydref.

Mae zinnias yn blodeuo o'r gwanwyn i'r cwymp. Yn ystod y cyfnod hwn, maent yn hollbresennol ar gownteri meithrin ac yn denu sylw ei arlliwiau dwys o felyn, coch, pinc a gwyn hyd yn oed. Os oes angen planhigyn arnoch i addurno tu mewn i'ch cartref ar gyfer achlysur arbennig, mae zinnias yn ddewis perffaith. Peidiwch ag anghofio ei symud allan ar ôl ychydig ddyddiau oherwydd ei fod yn well yno mewn gwirionedd.

Yn yr ardd mae gennych lawer o bosibiliadau. Os nad oes gennych ddigon o le, bydd sampl sengl yn ganolbwynt sylw'r cwymp. Ond os oes gennych chi fwy o le, gallwch chi blannu grŵp mawr mewn gwely blodau.

Gallwch brynu'ch zinnias cyntaf o feithrinfa, yna casglwch yr hadau a'u cadw am dymor arall, gan eu bod yn hawdd eu lluosogi o hadau. Yn gyffredinol, maent yn weithfeydd cynnal a chadw isel, er eu bod yn agored i rai afiechydon a phroblemau plâu, fel y gwelsom uchod.

Mae Zinnias yn tyfu ac yn ffynnu yn llygad yr haul. ac maent yn ffynnu mewn llawer math o bridd cyn belled â'i fod yn draenio'n dda. Os yw'r pridd yn gleiog, yn drwm ac yn wlyb, bydd y gwreiddiau'n pydru'n hawdd. Os ydych chi'n hau hadau zinnia, gwnewch hynny mewn pridd lôm, tywodlyd pan nad yw rhew yn debygol mwyach.

Mewn rhanbarthau cynhesach fel Môr y Canoldir, lle nad yw rhew yn broblem, mae hadau zinnia yn cael eu hau unwaith y byddant tymheredd nos yn uwch na 10ºC. Opsiwn arall yw hau hadau zinnia dan do i gael amddiffyniad ychwanegol rhag damweiniau rhag ofn y bydd yn oer neu'n rhewllyd un noson.

Gobeithio gyda'r wybodaeth hon y gallwch ddysgu mwy am ofalu am zinnias mewn potiau a'u hanghenion.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.