Portillo alemán

Como licenciado en Ciencias Ambientais, teño amplos coñecementos sobre o mundo da botánica e as diferentes especies de plantas que nos rodean. Encántame todo o relacionado coa agricultura, a decoración de xardíns e o coidado das plantas ornamentais. Espero que co meu coñecemento poida proporcionar tanta información como sexa posible para axudar a calquera que precise asesoramento sobre plantas.