Viviana Saldarriaga

אני קולומביאני אבל אני גר כרגע בארגנטינה, מדינה שקיבלה אותי בזרועות פתוחות ושאפשרה לי לגלות מגוון גדול של צמחים ונופים. אני מחשיב את עצמי כאדם סקרן באופן טבעי ותמיד יש לי רצון ללמוד קצת יותר על צמחים וגינון כל יום. אני מוקסם מגילוי המאפיינים, השימושים, הטיפול והסקרנות של כל מיני צמחים, כמו גם הדרכים לשילובם בעיצוב ובקישוט של חללים. אז אני מקווה שתאהבו את המאמרים שלי, בהם אני משתפת אתכם בידע שלי, בחוויות שלי ובעצות שלי על העולם המופלא של הצמחים.

Viviana Saldarriaga כתב 125 מאמר מאז אוקטובר 2011