Virginia Bruno

כותב תוכן מזה 9 שנים, אני אוהב לכתוב על מגוון רחב של נושאים ולחקור. אני אוהב טבע, עצים, צמחים ופרחים, מאז שהייתי קטן, אני אוהב לבלות בטבע ועכשיו אני לוקח את זה בתור פילוסופיית חיים. נלהבת מצמחים וגינון, אני נהנית לכתוב ולשתף את הידע שלי שרכשתי בלימודי גינון וגינון, בנוסף ליתרונות שהצמחים מעניקים לבריאות הפיזית והנפשית. שתפו פעולה בפרויקט Jardineriaon, מציע לי את האפשרות הגדולה להעביר את כל מה שאני יודע על הנושאים המרגשים האלה. אני עורך וכותב תוכן מקוון ותורם פעיל במספר אתרים הקשורים לצמחים ואקולוגיה. התשוקה שלי לאיכות הסביבה הובילה אותי לדף האינפורמטיבי הזה כדי לנסות להעלות את המודעות וללמד יותר על העולם שסביבנו.