Germán Portillo

אני מתלהב מצמחים מאז שהייתי קטן. אני מוקסם מהמגוון והיופי של הטבע, ומהאופן שבו צמחים מסתגלים לתנאים וסביבות שונות. לכן החלטתי ללמוד מדעי הסביבה, כדי ללמוד עוד על עולם הבוטניקה ועל מיני הצמחים השונים שמקיפים אותנו. סיימתי את הלימודים בהצטיינות ומאז עבדתי ככותב מפעלים עבור מדיה ופלטפורמות שונות. אני אוהבת כל מה שקשור לחקלאות, קישוט גינות וטיפול בצמחי נוי. אני מתעניין גם באקולוגיה, קיימות ושינויי אקלים, וכיצד הם משפיעים על הצמחים ועלינו.