Encarni Arcoya

את התשוקה שלי לצמחים נטעה בי אמי, שהוקסמה מכך שיש לה גינה וצמחים פורחים שיאירו לה את יומה. מסיבה זו, לאט לאט התחלתי לחקור בוטניקה, טיפול בצמחים וללמוד על אחרים שמשכו את תשומת לבי. כך הפכתי את התשוקה שלי לחלק מהעבודה שלי ובגלל זה אני אוהב לכתוב ולעזור עם הידע שלי לאחרים שכמוני גם אוהבים פרחים וצמחים. אני גר מוקף בהם, או לפחות כך אני משתדל, כי יש לי שני כלבים שמוקסמים מלהוציא אותם מהעציצים ולאכול אותם. כל אחד מהצמחים הללו דורש טיפול מיוחד ובתמורה הם גורמים לי שמחה גדולה. מסיבה זו, אני מנסה להבטיח שבמאמרים שלי תמצאו את המידע הדרוש לכם בצורה פשוטה ומשעשעת ובעיקר עוזרים לכם להטמיע את הידע הזה בצורה הטובה ביותר.