ლარდები სარმიენტო

ჩემი ერთ-ერთი დიდი ჰობია მებაღეობა და ყველაფერი, რაც ბუნებასთან, მცენარეებთან და ყვავილებთან არის დაკავშირებული. ზოგადად, ყველაფერი, რაც საერთო აქვს "მწვანესთან".