អ្វីដែលត្រូវធ្វើនៅពេលផ្កាអ័រគីដេបាត់បង់ស្លឹក

អ្វីដែលត្រូវធ្វើនៅពេលផ្កាអ័រគីដេបាត់បង់ស្លឹក

ប្រាកដណាស់ ប្រសិនបើអ្នកមានផ្កាអ័រគីដេ ឬធ្លាប់មាន ស្ថានភាពបែបនេះមិនធ្លាប់មានចំពោះអ្នកទេ។ ហើយភាគច្រើននៃ…

publicidad
អ័រគីដេរស់នៅក្នុងព្រៃសើម

វិធីផ្តល់សំណើមដល់ស្លឹកអ័រគីដេ

បញ្ហាទូទៅមួយក្នុងចំណោមបញ្ហាទូទៅបំផុតដែលផ្កាអ័រគីដេអាចមាននៅពេលដែលពួកវាត្រូវបានដាំដុះនៅខាងក្រៅកន្លែងដើមរបស់ពួកគេ…

ជួនកាលអ័រគីដេត្រូវកាត់ចេញ

អ្វីដែលត្រូវធ្វើនៅពេលដើមអ័រគីដេស្ងួត

ផ្កាអ័រគីដេគឺជារុក្ខជាតិត្រូពិចដ៏ស្រស់ស្អាត និងពេញនិយមបំផុតមួយដែលមាន។ ភាពឆ្ងាញ់ និងពណ៌នៃផ្ការបស់វា...

ផ្កាអ័រគីដេក្នុងផ្ទះត្រូវការការថែទាំ

វិធីថែទាំផ្កាអ័រគីដេក្នុងផ្ទះ

ផ្កាអ័រគីដេក្នុងផ្ទះគឺជារុក្ខជាតិដែលមានតម្រូវការខ្លាំង។ ពួកគេត្រូវការពន្លឺច្រើនដើម្បីដុះលូតលាស់បានល្អ និងជាពិសេសដើម្បីលូតលាស់។ លើសពីនេះ ពួកគេមាន…