lourdes sarmiento

Менин эң сонун хоббимдин бири - багбанчылык жана жаратылышка, өсүмдүктөргө жана гүлдөргө байланыштуу нерселердин бардыгы. Жалпысынан, "жашыл" менен байланыштуу бардык нерсе.