German Portillo

Курчап турган чөйрөнү коргоо илимдеринин бүтүрүүчүсү катары мен ботаника дүйнөсү жана бизди курчап турган өсүмдүктөрдүн ар кандай түрлөрү жөнүндө кеңири маалыматка ээмин. Мен айыл чарбасына, бакчаны жасалгалоого жана декоративдик өсүмдүктөргө кам көрүүгө байланыштуу бардык нерселерди жакшы көрөм. Мен өз билимим менен өсүмдүктөр боюнча кеңешке муктаж болгондорго мүмкүн болушунча көбүрөөк маалымат бере алам деп ишенем.