Ана Валдес

Бак өстүрүү менен алектене баштагандан бери, багбанчылык менин сүйүктүү хоббим болуп калды. Буга чейин, кесипкөй, ал жөнүндө жазуу үчүн ар кандай айыл чарба темаларын изилдеп келген. Мен, атүгүл, бир китеп жаздым: "Жүз жылдык агрардык техника", Валенсия коомчулугундагы дыйканчылыктын өнүгүшүнө багытталган.

Ана Вальдес 68-жылдын августунан бери 2012 макала жазган