Энкарни Аркоя

Өсүмдүктөргө болгон кумарды мага апам түрткү болду, ал бакчасы жана гүлдөгөн өсүмдүктөрү менен күндүн көркүн ачкан. Ушул себептен акырындык менен ботаника, өсүмдүктөрдү багуу жана башка нерселер менен таанышып, көңүлүмдү бурган адамдар менен тааныштым. Ошентип, мен өзүмдүн ышкымды ишимдин бир бөлүгүнө айланттым, ошондуктан мен сыяктуу эле гүлдөр менен өсүмдүктөрдү сүйгөн жазуу жана билимим менен башкаларга жардам берүү жагат.

Энкарни Аркоя 437-жылдын май айынан бери 2021 макала жазган