рекламалоо
репейное

Бердок

Бүгүн биз Европа жана Азиядан келген дарылык касиетке ээ өсүмдүктүн түрү жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Мен билем…

дарылык өсүмдүк Санта-Люсия

commelina erecta

Бүгүн биз экинчи даражадагы өсүмдүктөрдүн дарылык касиети бар өсүмдүктөрдүн түрү жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бул жөнүндө ...