рекламалоо
Милан капустасы

col de milan

Капустанын азыктык касиетине жана өстүрүү ыкмасына жараша көптөгөн түрлөрү бар. Алардын бири капуста…