рекламалоо
Диатом балырлары суу болуп саналат

Diatoms

Диатомдор - биз деңиздерде, саздарда жана дарыяларда кездештире турган микроорганизмдер. Алар жөнөкөй көз менен көрүнбөйт, ...