Германы Портильо

Байгаль орчны шинжлэх ухааны чиглэлээр төгссөний хувьд би ургамал судлалын ертөнц, хүрээлэн буй орчны янз бүрийн ургамлын талаар өргөн мэдлэгтэй байдаг. Би хөдөө аж ахуй, цэцэрлэгийн чимэглэл, гоёл чимэглэлийн ургамал арчилгаатай холбоотой бүх зүйлд дуртай. Ургамлын талаар зөвлөгөө авах шаардлагатай бүх хүмүүст би өөрийн мэдлэгээрээ аль болох их мэдээлэл өгөх болно гэж найдаж байна.