Encarni Archaya.

Il-passjoni għall-pjanti ġiet imnissla fija minn ommi, li kienet affaxxinata li kellha ġnien u pjanti tal-fjuri li jdawwru l-ġurnata tagħha. Għal din ir-raġuni, ftit ftit kont qed nirriċerka fuq il-botanika, il-kura tal-pjanti, u nsir naf oħrajn li ġibduli l-attenzjoni. Għalhekk, għamilt il-passjoni tiegħi parti mix-xogħol tiegħi u huwa għalhekk li nħobb nikteb u ngħin lil oħrajn bl-għarfien tiegħi li bħali jħobbu wkoll il-fjuri u l-pjanti.