अजमोद एक भाँडो मा रोप्न सकिन्छ

चरण-दर-चरण बर्तनमा अजमोद कसरी रोप्ने?

अजमोद भान्साकोठामा धेरै प्रयोग हुने जडिबुटी हो। यो धेरै छिटो बढ्छ, धेरै वर्षसम्म बाँच्न सक्छ, र…

प्रचार
जापानी मेपल बीउ सानो छ

जापानी मेपलको बीउ कसरी रोप्ने?

यद्यपि जापानी म्यापललाई काट्ने, लेयरिङ, वा ग्राफ्टिंग खेतीहरूद्वारा सजिलैसँग प्रचार गरिन्छ, यसलाई बीउद्वारा गुणन गरिन्छ ...

सिडबेड सही ठाउँमा हुनुपर्छ

अंकुरित बीउ घाममा कहिले राख्ने?

विश्वास गर्न गाह्रो भएता पनि, बीउ तयार पार्नुहोस्, यसलाई माटोले भर्नुहोस्, बीउ राख्नुहोस् र त्यसपछि तिनीहरूले गर्न सक्ने ठाउँमा राख्नुहोस् ...