ਫਲਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਦੋਂ ਕਰੀਏ

ਫਲਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਛਿੜਕਣੇ ਹਨ

ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੌਦੇ ਜਾਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਬਹੁਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਮੌਸਮ ਖਤਰਨਾਕ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ, ਫਲਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੱਗਾਂ ਨੇ ਫਲ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ "ਖਾਧਾ" ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਲਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ: ਇਹ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਫਲਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਧੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਫਲਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਧੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਲਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਕਈ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ. ਛਾਂਟੇ, ਖਾਦ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਵਿਚ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਵਧੀਆ ਫਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ. ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਬਸੰਤ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਰੋਗ ਅਤੇ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਥੇ ਦੋ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ:

 • ਜਦੋਂ ਫਲ ਦਾ ਰੁੱਖ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਸਾਇਣਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਭੜਕ ਨਾ ਪਾਓ. ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਇਲਾਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇਵੇਗਾ.
 • ਜਦੋਂ ਫਲ ਦਾ ਰੁੱਖ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਧੁੰਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਮੀਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੜ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਨਾਲ ਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ. ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਫਲਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ:

 • ਖੜਮਾਨੀ: ਮੀਂਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. ਸਾਰੇ ਸੁੱਕੇ ਜਾਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱ toਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸੜ ਸਕਦਾ ਹੈ.
 • ਚੈਰੀ: ਇਹ ਇਕ ਫਲ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੈ ਜੋ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਫੂਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਛਿੜਕਾਅ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੌਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈਬਰਨੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਸੈਪ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁੱਖ ਸੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ).
 • ਸਿਟਰਸ: ਉਹ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਵਿਚ ਧੁੰਦ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤਾਪਮਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਰਜ ਰਸਾਇਣਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ.
 • ਪੋਮ ਫਲ ਦੇ ਦਰੱਖਤ: ਪਾਮ ਫਲਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਰੁੱਖ, ਇੱਕ ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ, ਇੱਕ ਸੇਬ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ... ਨੂੰ ਵੀ ਧੂੰਆਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਸੰਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਪਲੇਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ.

ਸੰਤਰੇ ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਫੂਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਸੰਤਰੇ ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਫੂਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਸੰਤਰੇ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਦਰੱਖਤ (ਨਿੰਬੂ, ਮੈਂਡਰਿਨ ...) ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਰੁੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਨਤੀਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਫਲ ਗੁਣਵੰਦ ਹਨ.

ਸੰਤਰੇ ਦੇ ਰੁੱਖ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਥਾਮ ਵਜੋਂ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਬੇਸ਼ਕ, ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਥੇ ਕੁਝ ਕੀੜੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੀੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਇਹ ਹਨ:

 • ਐਫੀਡ: ਇਹ ਨੰਗੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਮਤ ਵਧੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ.
 • ਫਲ ਫਲਾਈ: ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ.
 • ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ: ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਧੂਮ ਧੁਨੀ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦਰੱਖਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਚੰਗਾ.
 • ਲਾਲ ਮੱਕੜੀ: ਮਈ ਤੋਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ.
 • ਲਾਲ ਪੈਸਾ: ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਤੱਕ.

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ, ਜੇ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ.

ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਤਰੇ ਵਰਗੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਛਿੜਕਣਾ ਹੈ? ਖੈਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਪਹਿਲੀ ਕਮਤ ਵਧਣੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਰੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕੀੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ.

ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋ?

ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਲ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੈ ਜੋ ਪਲੇਗ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘੋਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ? ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ; ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਪਲੇਗ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਜ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ.

ਉਸ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ, ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਤੰਦਰੁਸਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਪਾਦ notੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਰੋਧਕ ਕੀਟ ਹੈ. ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੀਟ ਦੇ ਖਾਸ ਉਪਚਾਰਾਂ (ਬ੍ਰੌਡ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਨਹੀਂ).

ਕੀ ਫੁੱਲ ਫਲਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਕੀ ਫੁੱਲ ਫਲਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਫੁੱਲ ਵਿਚ ਹੋਣ ਤੇ ਕੀ ਇਕ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ. ਅਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ. ਛਿੜਕਾਅ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੀੜਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਹੀਂ.

ਇਹ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਂ ਦੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ "ਚੰਗੇ" ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੱਠੀ ਜਾਂ ਮਧੂ, ਅਤੇ ਇਹ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੁਕੁਲ ਸੁੱਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪੱਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਵੇ. ਪਰ ਪੂਰੀ ਖਿੜ ਵਿੱਚ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਚਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ.

ਬਸੰਤ-ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਫਲਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਵਿਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸੰਤ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਫਲਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹਨ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ.

ਅਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਖੈਰ:

 • ਛਾਂਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ. ਬਸੰਤ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਹੈ. ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ. ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟਦੇ ਹੋ ਉਸਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੜ ਨਾ ਸਕੇ.
 • ਫਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੈਡ ਕਰੋ. ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪਤਝੜ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ; ਪਰੰਤੂ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਨਮੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ soilੁਕਵੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬੂਟੀ ਦੀ ਦਿੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਪੌਦੇ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ.
 • ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ. ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਰੋਕਥਾਮ ਇਲਾਜ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੀੜਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਵਧੇਰੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ. ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਖੈਰ, ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ, ਦੋਵੇਂ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਫਾਈਟੋਸੈਨਟਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ.

ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫਲ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਛਿੜਕਾਓਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਰੁੱਖ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.


ਲੇਖ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੰਪਾਦਕੀ ਨੈਤਿਕਤਾ. ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਇੱਥੇ.

ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੋ

ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਛੱਡੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.

*

*

 1. ਡੇਟਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ: ਮਿਗੁਏਲ Áੰਗਲ ਗੈਟਨ
 2. ਡੇਟਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼: ਨਿਯੰਤਰਣ ਸਪੈਮ, ਟਿੱਪਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ.
 3. ਕਾਨੂੰਨੀਕਰਨ: ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ
 4. ਡੇਟਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ: ਡੇਟਾ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.
 5. ਡਾਟਾ ਸਟੋਰੇਜ: ਓਸੇਂਟਸ ਨੈਟਵਰਕ (ਈਯੂ) ਦੁਆਰਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤਾ ਡੇਟਾਬੇਸ
 6. ਅਧਿਕਾਰ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ, ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਮਿਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ.

bool (ਸੱਚਾ)