ਪ੍ਰਚਾਰ
ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੌਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੂਰਜ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਪੌਦੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਇੱਥੇ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਪੌਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਸਿਰਫ ਬਾਲਗਾਂ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਲਈ…

ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੌਦੇ ਹਨ ਜੋ ਰੋਜਮੇਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕਟਿੰਗਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਪੌਦੇ ਜੋ ਕਟਿੰਗਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਜੇ ਨਵੇਂ ਪੌਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਤੇਜ਼ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਟਿੰਗਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਹੈ. ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ...

ਐਕਟਿਆ ਪਚੀਪੋਡਾ ਇਕ ਪੌਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਦੁਰਲੱਭ ਪੌਦੇ

ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਮਨਮੋਹਣੀ ਅਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ, ਲਾਭਦਾਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ...

ਬਾਗ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰੀ ਖਜੂਰ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਆਦਰਸ਼ ਹਨ

ਬਾਹਰੀ ਖਜੂਰ ਦੇ ਦਰੱਖਤ

ਖਜੂਰ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਉਹ ਪੌਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਾਗ਼ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਰੇ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਤਾਜ ...

ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਹਾਈਲਾਈਟਾਂ