ایریک ډیویل

ما د باغدارۍ پدې نړۍ کې پیل وکړ له هغه وخته چې ما خپل لومړی نبات وپیرل او دا ډیر وخت دمخه و او له همدې شیبې څخه زه پدې زړه راښکونکې نړۍ کې ژور او ژور کیدم. زما په ژوند کې باغداري په تدریج سره له یو شوق څخه د دې څخه د ژوند کولو یوې لارې ته ګرځیدلې.