කානේෂන් වාතයෙන් එල්ලා ගන්නේ කෙසේද?

කානේෂන් වාතයෙන් එල්ලා ගන්නේ කෙසේද?

එයාර් කානේෂන් හෝ ටිලැන්සියා ලෙසද හඳුන්වන වායු පැල ඉතා කුතුහලයෙන් යුක්තය. ආරම්භකයින් සඳහා, ඒවා විය යුතු නැත ...

බොරු කෙසෙල් යනු කොළ සහිත ගසකි

කොළ සහිත ගසක් යනු කුමක්ද සහ එහි වර්ග මොනවාද?

කොළ සහිත ගසක් යනු සාමාන්‍යයෙන් විශාල ශාකයක් වන අතර එය තරමක් පළල් සහ ඉතා ජනාකීර්ණ ඔටුන්නක් වර්ධනය කරයි…