හයිඩ්‍රේන්ජස් ප්‍රජනනය කිරීමට හොඳම කාලය සරත් සමයයි

හයිඩ්‍රේන්ජා ප්‍රජනනය කරන්නේ කෙසේද?

විසිතුරු මට්ටමින්, වඩාත් ජනප්රිය මල් වලින් එකක් වන්නේ සුප්රසිද්ධ hydrangeas ය. ඒවා බොහෝ මල් වලින් සමන්විත වීම කැපී පෙනේ ...

ශාක කෘමිනාශක පරිස්සමෙන් භාවිතා කළ යුතුය

ශාක සඳහා කෘමිනාශකයක් මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

කෘමිනාශක යනු පළිබෝධකයන් ඇති ශාකයක් සුරැකිය හැකි නිෂ්පාදන වේ, නමුත් ඒවා ප්‍රයෝජනවත් නොවනු ඇත…