එන්කර්නි ආර්කෝයා

පැළෑටි කෙරෙහි ඇති ඇල්ම මා තුළ ඇති කළේ උයනක් සහ මල් පිපෙන පැළෑටිවලින් ඇගේ මව දීප්තිමත් වූ නිසාය. මේ හේතුව නිසා, මම ටිකෙන් ටික උද්භිද විද්‍යාව, ශාක රැකවරණය සහ මගේ අවධානයට ලක්වූ අනෙක් අයව දැන හඳුනා ගැනීම පිළිබඳ පර්යේෂණ කරමින් සිටියෙමි. මේ අනුව, මම මගේ ආශාව මගේ කාර්යයේ කොටසක් බවට පත් කළ අතර, මා මෙන්ම මල් හා පැලෑටි වලටද ආදරය කරන මගේ දැනුමෙන් අන් අයට ලිවීමට සහ උපකාර කිරීමට මම ප්‍රිය කරමි.

එන්කර්නි ආර්කෝයා 585 මැයි මාසයේ සිට ලිපි 2021 ක් ලියා ඇත