වගන්ති

ගෙවතු වගාවේදී අප සමඟ කටයුතු කරන මාතෘකා බොහොමයක් ඇත: සමහර ඒවා ශාක ගැන ය, නමුත් අපි පළිබෝධකයන්, රෝග, ඔබේ බෝග හොඳින් රැකබලා ගත යුතු දේ ගැන ද කතා කරමු. එමනිසා, මෙහි ඔබට බ්ලොග් අඩවියේ සියලුම කොටස් ඇති බැවින් ඔබට කිසිවක් මග හැරෙන්නේ නැත.