Nemecký Portillo

Ako absolvent vied o životnom prostredí mám rozsiahle vedomosti o svete botaniky a rôznych druhoch rastlín, ktoré nás obklopujú. Milujem všetko, čo súvisí s poľnohospodárstvom, záhradnou výzdobou a starostlivosťou o okrasné rastliny. Dúfam, že svojimi vedomosťami môžem poskytnúť čo najviac informácií na pomoc každému, kto potrebuje radu o rastlinách.