Encarni Arcoya

Kuda kwezvirimwa kwakasimudzwa mandiri naamai vangu, avo vaifadzwa nekuva nebindu nemaruva zvinomera zvaizovhenekera zuva ravo. Neichi chikonzero, zvishoma nezvishoma ini ndanga ndichitsvaga bhotani, kuchengetedza miti, uye kusvika pakuziva vamwe vakabata pfungwa dzangu. Nekudaro, ndakaita kuda kwangu kuve chikamu chebasa rangu ndosaka ndichida kunyora nekubatsira vamwe neruzivo rwangu avo, seni, vanodawo maruva nezvirimwa.