lourdes sarmiento

Një nga hobitë e mia të mëdha është kopshtaria dhe gjithçka që ka të bëjë me natyrën, bimët dhe lulet. Në përgjithësi, gjithçka që ka të bëjë me "jeshile".