Ana Valdes

Sedan jag började med min planter har trädgårdsskötsel krypt in i mitt liv för att bli min favorithobby. Tidigare hade han professionellt studerat olika jordbruksämnen för att skriva om dem. Jag skrev till och med en bok: Hundra år av agrarteknik, med fokus på jordbrukets utveckling i Valencia.