tyska Portillo

Som examen i miljövetenskap har jag omfattande kunskaper om botanikens värld och de olika arterna av växter som omger oss. Jag älskar allt som rör jordbruk, trädgårdsdekoration och vård av prydnadsväxter. Jag hoppas att jag med min kunskap kan ge så mycket information som möjligt för att hjälpa alla som behöver råd om växter.