வீட்டில் ஜப்பானிய தோட்டம்: அமைதியான மற்றும் இணையற்ற அழகின் சோலையை உருவாக்குவதற்கான விசைகள்

ஜப்பானிய-தோட்டம்-கவர்

உங்கள் சொந்த வீட்டில் வசதியாக ஒரு ஜப்பானிய தோட்டத்தை உருவாக்குவது, உங்கள் சுற்றுப்புறத்தில் அமைதி மற்றும் அமைதியின் உணர்வை செலுத்த ஒரு குறிப்பிடத்தக்க வழியாகும்.

கவனமாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட யோசனைகள், தனித்துவமான பொருட்கள் மற்றும் வடிவமைப்புகளுடன், உங்கள் வெளிப்புற இடத்தை ஒரு கண்கவர் சோலையாக மாற்றலாம் இது பாரம்பரிய ஜப்பானிய தோட்டத்தின் அழகையும் அமைதியையும் பிரதிபலிக்கிறது.

ஜப்பானிய தோட்டம் என்பது இயற்கையின் அழகையும் அமைதியையும் பிரதிபலிக்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு அமைதியான மற்றும் இணக்கமான வெளிப்புற இடமாகும். உங்கள் சொந்த வீட்டில் ஒன்றை உருவாக்குவது என்பது நீங்கள் என்றென்றும் அனுபவிக்கும் ஒரு கனவு சோலை.

இந்த தோட்டங்கள் பல நூற்றாண்டுகள் பழமையான வரலாற்றைக் கொண்டுள்ளன. தனித்துவமான அம்சங்கள் மற்றும் அதன் தனித்துவமான பாணியை வரையறுக்க வந்த கூறுகளைக் காட்டுகிறது. அடுத்து, ஜப்பானிய தோட்டத்தின் சிறப்பியல்புகளை ஆராய்வோம் மற்றும் அதன் கவர்ச்சிகரமான வரலாற்றைப் பற்றிய சில உண்மைகளைக் கற்றுக்கொள்வோம்.

ஜப்பானிய தோட்டத்தின் சிறப்பியல்புகள்

ஜென் தத்துவம்: ஒரு ஜப்பானிய தோட்டம் அடிக்கடி ஜென் தத்துவத்தால் ஈர்க்கப்படுகிறது, வாழ்க்கையில் எளிமை, நினைவாற்றல் மற்றும் சமநிலை ஆகியவற்றில் கவனம் செலுத்துகிறது.

இந்த தோட்டங்கள் பார்வையாளர்கள் அமைதி, அமைதி மற்றும் இயற்கையுடன் ஒற்றுமை உணர்வை அனுபவிக்கும் இடத்தை உருவாக்க முயல்கின்றன. அவை தியான சூழலைத் தூண்டும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. வெளி உலகின் குழப்பத்திலிருந்து ஒரு சரணாலயத்தை வழங்குகிறது.

இயற்கை கூறுகள்: ஜப்பானிய தோட்டங்கள் கல், நீர், தாவரங்கள் மற்றும் மரங்கள் போன்ற கூறுகள் உட்பட இயற்கை நிலப்பரப்புகளைப் பின்பற்றும் வகையில் உன்னிப்பாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன.

இந்த இயற்கை கூறுகளின் இடம் ஒரு இணக்கமான கலவையை உருவாக்க கவனமாக கருதப்படுகிறது. பாறைகள் மற்றும் கற்பாறைகள் மூலோபாய ரீதியாக மலைகளைக் குறிக்க வைக்கப்பட்டுள்ளன, ஓடும் நீரின் பயன்பாடு ஆறுகள் மற்றும் நீர்வீழ்ச்சிகளைக் குறிக்கிறது.

சமநிலை மற்றும் சமச்சீர்: ஜப்பானிய தோட்ட வடிவமைப்பில் சமநிலை மற்றும் சமச்சீர் அடிப்படைக் கோட்பாடுகள். தாவரங்கள், கற்கள் மற்றும் பிற உறுப்புகளின் கவனமாக ஏற்பாடு காட்சி இணக்கத்தின் உணர்வை உருவாக்குகிறது.

சமச்சீர் வடிவமைப்பு பெரும்பாலும் மைய அச்சு அல்லது குவியப் புள்ளியைப் பின்பற்றுகிறது, தோட்டத்தினூடாக பார்வையாளர்களை வழிநடத்துதல் மற்றும் அவர்களின் பார்வையை குறிப்பிட்ட பார்வைக்கு செலுத்துதல்.

பருவகால மாற்றங்கள்: ஜப்பானிய தோட்டங்கள் ஒவ்வொரு பருவத்தின் அழகையும் கொண்டாட வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. ஆண்டு முழுவதும், இந்த தோட்டங்கள் வெவ்வேறு பூக்கள் பூக்கும், இலைகள் நிறம் மாறும், மற்றும் இயற்கை கூறுகள் உருவாகின்றன.

செர்ரி பூக்கள் வசந்த காலத்தில், துடிப்பான இலையுதிர் பசுமை மற்றும் பனி மூடிய நிலப்பரப்புகள் ஜப்பானிய தோட்டங்கள் வழங்கும் பருவகால நாடாவின் ஒரு பகுதியாகும்.

நெருக்கமான இடங்கள்: ஜப்பானிய தோட்டங்கள் பெரும்பாலும் சிறிய, மிகவும் நெருக்கமான இடங்களாக பிரிக்கப்படுகின்றன, ஒவ்வொன்றும் அதன் தனித்துவமான பண்புகளைக் கொண்டுள்ளன.

இந்த இடங்களில் தேயிலை வீடுகள், பெவிலியன்கள் அல்லது கல் பெஞ்சுகள் இருக்கலாம் பார்வையாளர்கள் தங்களைச் சுற்றியுள்ள அழகை நிறுத்தி ரசிக்க முடியும்.

இந்த ஒதுக்குப்புறமான பகுதிகள் தனியுரிமை மற்றும் அமைதியின் உணர்வை வழங்குகின்றன, பார்வையாளர்கள் தோட்டத்தில் தங்களை முழுமையாக மூழ்கடிக்க அனுமதிக்கிறது.

உங்கள் ஜப்பானிய தோட்டத்தை உருவாக்க தாவரங்கள் மற்றும் மரங்களின் தேர்வு

உங்கள் ஜப்பானிய தோட்டத்திற்கு தாவரங்கள் மற்றும் மரங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கும்போது நீங்கள் செய்யும் தேர்வுகள் இந்த தனித்துவமான பாணியின் சாரத்தை கைப்பற்றுவதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன.

செர்ரி ப்ளாசம்ஸ் போன்ற சின்னமான ஜப்பானிய தாவரங்களை இணைத்துக்கொள்ளுங்கள், ஜப்பானிய மேப்பிள்ஸ், மூங்கில் மற்றும் அலங்கார புற்கள். இந்த தேர்வுகள் அவை உங்கள் தோட்டத்திற்கு துடிப்பான வண்ணங்கள், அழகான அசைவுகள் மற்றும் நேர்த்தியின் தொடுதலைக் கொண்டுவரும்.

இயற்கை பொருட்கள் மற்றும் கூறுகள்

ஜப்பானிய-தோட்டம்-தாவரங்கள்

ஒரு உண்மையான ஜப்பானிய தோட்டத்தை உருவாக்க இயற்கை பொருட்களின் பயன்பாடு அவசியம். சரளை, கற்கள் மற்றும் பாறைகள் போன்ற கூறுகளை உள்ளடக்கியது இயற்கையின் இருப்பைக் குறிக்கும்.

இந்த பொருட்கள் பாரம்பரிய ஜப்பானிய தோட்டங்களின் முக்கிய கூறுகளான நீர், மலைகள் மற்றும் தீவுகளை அடையாளப்படுத்துகின்றன. யோஜப்பானிய கல் விளக்கு அல்லது பகோடாவை முடிக்கவும் ஒட்டுமொத்த அழகியலை மேம்படுத்தவும் மற்றும் உங்கள் தோட்டத்திற்கு ஒரு அழகான தொடுதலை சேர்க்கவும்.

அமைதியான நீர் கூறுகள்

நீர் உறுப்புகள்.

ஒரு சிறிய குளம் போன்ற நீர் அம்சங்கள் ஒரு நீரோடை அல்லது ஒரு எளிய கல் நீரூற்று கூட ஜப்பானிய தோட்டத்தில் அவசியம். நகரும் நீரின் ஒலி அமைதியை ஊக்குவிக்கிறது மற்றும் சத்தங்களைச் சுற்றியுள்ள முகமூடிகள், அமைதியான சூழலை வளர்க்கிறது.

ஒரு இணக்கமான சமநிலையை உருவாக்க மற்றும் இயற்கையில் காணப்படும் இயற்கை ஓட்டத்தை பிரதிபலிக்க உங்கள் நீர் உறுப்பை கவனமாக வைக்கவும்.

அமைதியான சாலைகள் மற்றும் பாலங்கள்

சாலைகள் மற்றும் பாலங்கள்.

ஜப்பானிய தோட்டத்தை வடிவமைப்பதில் பாதைகள் மற்றும் பாலங்களை இணைப்பது ஒரு முக்கிய அம்சமாகும். முறுக்கு கல் பாதைகளை உருவாக்குவது ஆய்வு உணர்வை ஊக்குவிக்கிறது மற்றும் தளர்வான வேகத்தில் தோட்டத்தில் அலைய பார்வையாளர்களை அழைக்கிறது.

பாலங்கள், மரத்தினாலோ அல்லது கல்லால் செய்யப்பட்டதாயினும், நேர்த்தியின் தொடுதலைச் சேர்ப்பதோடு, உங்கள் தோட்டத்தில் உள்ள புதிய பகுதிகளுக்கு அடையாள இணைப்புகளாகவும் செயல்படுகின்றன.

ஜென் கூறுகள்: ஜப்பானிய பாறை மற்றும் மணல் தோட்டம்

ஜென் உறுப்புகள்

ஜப்பானிய பாறை தோட்டங்கள், "கரேசன்சுய்" என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன, அவற்றின் எளிமை மற்றும் குறைந்தபட்ச வடிவமைப்பிற்கு பிரபலமானது. அவர்கள் பொதுவாக பாறைகளை துல்லியமாக வைக்கிறார்கள் ஆறுகள், மலைகள் மற்றும் பெருங்கடல்களைக் குறிக்கும் மணல் அல்லது சரளைகளால் சூழப்பட்டுள்ளது.

இந்த பாறை தோட்டங்கள் சிந்தனையை அழைக்கின்றன மற்றும் தியானம் மற்றும் பிரதிபலிப்புக்கு ஒரு கவனமான இடத்தை வழங்குகிறது.

சமநிலை மற்றும் சமச்சீர்

ஜப்பானிய தோட்டங்கள் சமநிலை மற்றும் சமச்சீர்மையின் முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்துகின்றன. சதுரங்கள், செவ்வகங்கள் மற்றும் வட்டங்கள் போன்ற வடிவியல் வடிவங்களை உள்ளடக்கியது, உங்கள் தோட்டத்தில் நல்லிணக்க உணர்வை உருவாக்க.

விரும்பிய அழகியல் மற்றும் ஒட்டுமொத்த அமைதியை அடைய தாவரங்கள், மரங்கள் மற்றும் தனிமங்களின் சீரான ஏற்பாட்டைப் பராமரிப்பது மிகவும் முக்கியமானது.

சிந்தனைமிக்க விளக்கு

கல்-விளக்குகள்.

கவனமாக வடிவமைக்கப்பட்ட விளக்குகள் உங்கள் ஜப்பானிய தோட்டத்தை மாலை நேரங்களில் மந்திர சரணாலயமாக மாற்றும். குறிப்பிட்ட அம்சங்களை முன்னிலைப்படுத்த மென்மையான, சூடான விளக்குகளைப் பயன்படுத்தவும், கல் விளக்குகள் அல்லது சாலைகள் போன்றவை.

சோலார் விளக்குகளை இணைப்பதைக் கருத்தில் கொள்ளுங்கள், அவை சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்தவை மற்றும் சிரமமின்றி ஒரு அமைதியான சூழ்நிலையை உருவாக்க முடியும்.

வீட்டில் ஒரு ஜப்பானிய தோட்டத்தை உருவாக்குவது வழங்குகிறது அன்றாட வாழ்க்கையின் சலசலப்பில் இருந்து தப்பிக்க ஒரு சிறந்த வாய்ப்பு மற்றும் அமைதியான மற்றும் அழகான சோலையில் மூழ்கிவிடுங்கள்.

ஜப்பானிய தோட்டங்களின் வரலாற்றைப் பாருங்கள்

ஜப்பானிய தோட்டங்கள் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கும் மேலான வரலாற்றைக் கொண்டுள்ளன. அவர்கள் பாரம்பரிய ஜப்பானிய அழகியல் மற்றும் கலாச்சார மற்றும் மத நடைமுறைகளால் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டனர். ஜப்பானிய தோட்டங்களின் வரலாற்றின் சுருக்கமான கண்ணோட்டம் இங்கே:

 • தோற்றம்: அறியப்பட்ட மிகப் பழமையான ஜப்பானிய தோட்டங்கள் அசுகா காலத்தில் (592-710) கட்டப்பட்டன, மேலும் அவை சீன தோட்டங்களால் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டன.
  சுகியாமா தோட்டங்கள் என்று அழைக்கப்படும் இந்த ஆரம்பகால தோட்டங்கள், சீனாவின் இயற்கை நிலப்பரப்புகளைப் பிரதிபலிக்கும் செயற்கை மலைகள், குளங்கள் மற்றும் நீரோடைகளைக் கொண்டிருந்தன.
 • ஹெயன் காலம்: (794-1185), ஜப்பானிய தோட்டங்கள் பூர்வீக கூறுகளை இணைக்கத் தொடங்கின மற்றும் அந்தக் காலத்தின் பிரபுத்துவ வாழ்க்கை முறையைப் பிரதிபலித்தன.
  தோட்டங்கள் குடியிருப்புகளில் உள்ள உயரமான தளங்களில் இருந்து பார்க்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன, நடைமுறைக்கு பதிலாக அழகியலில் கவனம் செலுத்துகிறது.
 • முரோமாச்சி காலம்: (1336-1573) ஜென் பௌத்தத்தின் எழுச்சியைக் கண்டது, இது ஜப்பானிய தோட்டங்களின் வடிவமைப்பில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது.
  ஜென் மடாலயங்கள் கரேசன்சுய் அல்லது வறண்ட நிலப்பரப்பு தோட்டங்கள் என அழைக்கப்படும் தோட்டங்களை உருவாக்கின, அதில் மலைகளைக் குறிக்கும் நீர் மற்றும் பாறைகளைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதற்காக சரளை அல்லது மணல் ஆகியவை இடம்பெற்றன.
 • எடோ காலம் மற்றும் அதற்கு அப்பால்: (1603-1868) ஜப்பானிய தோட்டங்களின் வரலாற்றில் ஒரு திருப்புமுனையைக் குறித்தது. தோட்டங்கள் அனைத்து சமூக வகுப்பினருக்கும் அணுகக்கூடியதாக மாறியது, பிரபுத்துவம் மட்டுமல்ல.
  தேயிலைத் தோட்டம், அல்லது ரோஜி, எளிமை மற்றும் ஆன்மீகத்தை வலியுறுத்தும் வகையில் பிரபலமடைந்தது. இந்த காலகட்டத்தில், தோட்டங்கள் நடைபயிற்சி மற்றும் அமைதியான இன்பத்திற்காக உலாவும் தோட்டங்களின் கூறுகளையும் இணைக்கத் தொடங்கின.

இன்று, ஜப்பானிய தோட்டங்கள் உலகெங்கிலும் உள்ள மக்களை ஊக்குவித்து, வசீகரிக்கின்றன.. அவை அமைதியான பின்வாங்கல்களாகவும், ஆன்மீக சரணாலயங்களாகவும், நேர்த்தியான அழகின் காட்சிகளாகவும் செயல்படுகின்றன.

இறுதியாக, ஜப்பானிய தோட்டம் என்பது இயற்கையான கூறுகளை ஒத்திசைக்கும் ஒரு உயிருள்ள கலைப் படைப்பாகும். இது நினைவாற்றலைத் தூண்டுகிறது மற்றும் இயற்கையின் அமைதியான அழகைப் பிரதிபலிக்கிறது.
ஜென் தத்துவம், சமநிலை மற்றும் பருவகால மாற்றங்கள் ஆகியவற்றில் வேரூன்றிய அதன் அம்சங்கள் அமைதியான மற்றும் தியான இடத்தை உருவாக்குகின்றன.

ஜப்பானிய தோட்டத்தின் உலகில் மூழ்கி, அது வழங்கும் அமைதியை அனுபவிக்கவும்.


கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்கவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்பட்ட முடியாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் *

*

*

 1. தரவுக்கு பொறுப்பு: மிகுவல் ஏஞ்சல் கேடன்
 2. தரவின் நோக்கம்: கட்டுப்பாட்டு ஸ்பேம், கருத்து மேலாண்மை.
 3. சட்டபூர்வமாக்கல்: உங்கள் ஒப்புதல்
 4. தரவின் தொடர்பு: சட்டபூர்வமான கடமையால் தவிர மூன்றாம் தரப்பினருக்கு தரவு தெரிவிக்கப்படாது.
 5. தரவு சேமிப்பு: ஆக்சென்டஸ் நெட்வொர்க்குகள் (EU) வழங்கிய தரவுத்தளம்
 6. உரிமைகள்: எந்த நேரத்திலும் உங்கள் தகவல்களை நீங்கள் கட்டுப்படுத்தலாம், மீட்டெடுக்கலாம் மற்றும் நீக்கலாம்.