สมุนไพรเสมือน

Washingtonia robusta เป็นต้นปาล์มที่สูงมาก

Washingtonia ที่แข็งแกร่ง

มีมากมายในสวน ถนน และถนนในพื้นที่ที่มีอากาศอบอุ่นหรืออบอุ่น Washingtonia โรบัสต้าเป็นต้นปาล์มที่สวยงาม ทนทานมาก ซึ่ง...
มุมมองของหนุ่ม Washingtonia robusta

Washingtonia robusta ปาล์มใบพัด

Washingtonia robusta เป็นหนึ่งในต้นปาล์มที่พบมากที่สุดในเขตอบอุ่นและอบอุ่นของโลก มันเติบโตเร็วมากจนถึงจุดที่ ...
ดอกไม้ของ Wisteria floribunda

Wisteria ญี่ปุ่น (Wisteria floribunda)

ฉันยอมรับพืชพันธุ์ทางตะวันออกทำให้ฉันหลงใหล แต่มีบางต้นที่โตไวมากจนถ้าอยากปลูก ...