German Portillo

Bilang isang nagtapos sa Agham Pang-kapaligiran ay mayroon akong malawak na kaalaman tungkol sa mundo ng botany at ng iba't ibang mga species ng mga halaman na nakapalibot sa amin. Gustung-gusto ko ang lahat na nauugnay sa agrikultura, dekorasyon sa hardin at pag-aalaga ng halaman na pang-adorno. Inaasahan kong sa aking kaalaman ay makapagbibigay ako ng maraming impormasyon hangga't maaari upang matulungan ang sinumang nangangailangan ng payo sa mga halaman.