Thalia Worrmann

Ang kalikasan ay palaging nabighani sa akin: Mga hayop, halaman, ecosystem, atbp. Gumugugol ako ng marami sa aking libreng oras sa pagtatanim ng iba't ibang uri ng halaman at nangangarap ako na balang araw ay magkaroon ng hardin kung saan mapapanood ko ang panahon ng pamumulaklak at anihin ang mga bunga ng aking taniman. Sa ngayon ay kontento na ako sa aking mga nakapaso na halaman at sa aking urban garden.