eric devel

Tôi bắt đầu vào thế giới làm vườn này kể từ khi tôi mua cây đầu tiên của mình và đó là một thời gian dài trước đây và từ thời điểm đó tôi ngày càng đi sâu hơn vào thế giới hấp dẫn này. Làm vườn trong cuộc sống của tôi đã dần biến từ một sở thích thành một cách kiếm sống từ nó.