Mônica

Nhà nghiên cứu về thực vật và thế giới của chúng, tôi hiện là điều phối viên của blog yêu quý này, trong đó tôi đã cộng tác từ năm 2013. Tôi là một kỹ thuật viên làm vườn và từ khi còn nhỏ, tôi thích được bao quanh bởi cây cối, một niềm đam mê mà tôi có thừa hưởng từ mẹ tôi. Biết họ, khám phá bí mật của họ, chăm sóc họ khi cần thiết ... tất cả những điều này thúc đẩy một trải nghiệm chưa bao giờ ngừng hấp dẫn.

Mónica Sánchez đã viết 4189 bài báo kể từ tháng 2013 năm XNUMX