Phòng thảo mộc ảo

[No_toc]
Từ Virtual Herbarium, bạn sẽ có quyền truy cập vào các tệp thực vật đang được xuất bản, được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái để rất dễ dàng tìm thấy những loài yêu thích của bạn. Hơn nữa, được đính kèm với một hình ảnh thu nhỏ; do đó, bạn sẽ truy cập thông tin bạn đang tìm kiếm một cách nhanh chóng.

Làm thế nào để sử dụng nó? Bạn chỉ cần nhấp vào chữ cái để xem tất cả những cái mà chúng tôi có. Ví dụ, Nếu bạn muốn xem những cái có tên bắt đầu bằng L, bạn chỉ cần nhấp vào chữ cái đó. Ngay sau đó, một trang sẽ được tải, trong đó bạn sẽ được hiển thị tất cả các tệp thực vật mà chúng tôi có với tên ban đầu đó.

Nó là một công cụ mà bạn có thể khám phá nhiều loài khác nhau mà bạn có thể trồng trong vườn, vườn hoặc nhà của bạn. Hãy tận hưởng nó.

Điều hướng qua menu trên cùng để tìm các ô theo tên.