ukupapashwa
Kukho iintlobo ezininzi zeepotos

iintlobo zembiza

Ubusazi na ukuba kukho iindidi ngeendidi zemingxuma? Esi sisityalo sokukhwela esihlala siluhlaza esilinywa ngaphakathi endlini, njengoko...