Claudi Casals

Ukusukela ndimncinci, bendinonxibelelwano olukhethekileyo kunye nehlabathi lezityalo. Usapho lwam lwaluzinikele ekukhuliseni nasekuthengiseni izityalo, kwaye ndachitha iiyure ndibanceda kwaye ndijonge iintlobo ezahlukeneyo zezityalo. Ndachukunyiswa kukubona iintlobo ngeentlobo, ubuhle nokuba luncedo kwezityalo, yaye kungekudala ndaqalisa ukufunda nokufundisisa ngazo. Ndafunda amagama abo enzululwazi, iimpawu zabo, ukunyamekelwa kwabo, iimpawu zabo kunye neenzuzo zabo. Ngokuhamba kwexesha, ndaqonda ukuba andizange ndithande ukufunda ngezityalo kuphela, kodwa nokwabelana ngezinto endizaziyo nabanye abantu. Ndandikuthanda ukubhala amanqaku, izikhokelo, iingcebiso kunye nezinto ezinomdla malunga nehlabathi lezityalo, kwaye ndabona indlela abafundi bam abanomdla kwaye bamangaliswa ngayo. Ndaba ngumbhali wezityalo ngaloo ndlela, umsebenzi ondinika ulwaneliseko novuyo.