UMonica Sanchez

Umphandi wezityalo kunye nehlabathi labo, kungoku nje ndingumququzeleli wale bhlog yam ndiyithandayo, apho bendihleli ndisebenza khona ukusukela ngo-2013. Ndiyigcisa lezitiya, kwaye ukusukela ndangumntwana ndiyakuthanda ukungqongwa zizityalo, uthando endinalo ndizuze ilifa kumama. Ukubazi, ukufumanisa iimfihlo zabo, ukubanyamekela xa kufanelekile ... konke oku kubangela amava angazange ayeke ukuba nomdla.