Silvia Teixeira

Ndingumfazi waseSpain othanda indalo kwaye iintyatyambo kukuzinikela kwam. Oko ndandisemncinci ndandithanda imibala, amavumba kunye nokumila kweentyatyambo. Ndandithanda ukuziqokelela entsimini, ndenze izithungu zentyatyambo ndize ndizinike abantu endibathandayo. Ukuhombisa ikhaya lakho kunye nabo ngamava akwenza ukuba uthande ukuba sekhaya ngakumbi. Ngaphaya koko, ndiyathanda ukwazi izityalo, ukuzikhathalela kwaye ndifunde kuzo. Ndifunde ngezityalo ndaza ndaya kumazwe awahlukeneyo ukuze ndibone ezona ndidi zingaqhelekanga nezintle. Ngoku ndingumhleli wemagazini yezityalo, apho ndabelana ngolwazi lwam kunye neengcebiso nabanye abathandi bendalo. Iphupha lam lelokuba nesam isitiya apho ndinokulima iintyatyambo endizithandayo kwaye ndonwabele ubuhle bazo.